Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 59 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Saor mé ó lucht doirte Fola

1. Do stiúrthóir an chóir. Leis an bhfonn “Ná scrios”. Mictam Dháivi nuair a chuir Sól fir uaidh a dhéanamh faire ar a theach d'fhonn é a mharú.

1 Do stiúrthóir an chóir. Leis an bhfonn “Ná scrios”. Mictam Dháivi nuair a chuir Sól fir uaidh a dhéanamh faire ar a theach d'fhonn é a mharú.

2. Fuascail mé ó mo naimhde, a Dhia,cosain mé ar a n‑éiríonn i m'éadan.

3. Fuascail mé ó lucht déanta na hurchóideagus saor mé ó lucht doirte fola.

4. Féach! téann siad in oirchill ar m'anam;déanann na cumhachtaigh cogar ceilge i mo choinne;gan choir gan chion uaimse, a Thiarna,

5. tugann siad sciuird fúm gan peaca de mo thaobhsa.Bí i do dhúiseacht! tar i gcabhair orm agus féach leat!

6. Dia Iosrael thú, agus Tiarna na Slua.Éirigh agus smachtaigh na ciníocha,ná bíodh trua agat do lucht fill agus comhcheilge. Selah

7. Filleann siad gach tráthnóna ar nós madraíag sceamhaíl agus ag triall timpeall na cathrach.

8. drannaíonn siad lena mbéal agus scaimh orthu,agus iad ag fiafraí dá chéile: “Cé a chluinfidh sinn?”

9. Bíonn tusa, a Thiarna, ag gáire fúthu,is beag leat na náisiúin go léir.

10. Is duitse a thabharfaidh mé moladhóir is tú mo Dhia is mo dhaingean.

11. Go dtaga mo Dhia i gcabhair orm lena bhuanghráagus dearcfaidh mé go buach ar mo naimhde.

12. Ná lig dóibh, sula mbainfeadh dearmad de mo phobal;déantar a dtreascairt is a leagan ar lár,a Thiarna, ós tú is sciath dúinn!

13. In éiric pheacaí a mbéal is a mbruas,i gcúiteamh a mallachtaí is a mbréaggo mbeirtear orthu ina n‑uabhar.

14. Scrios iad le corp feirge, a Thiarna,scrios iad nó go rachaidh siad ar ceal.Bíodh a fhios acu go bhfuil Dia i réimar Iacób agus ar chríocha na cruinne. Selah

15. Filleann siad gach tráthnona ar nós madraíag sceamhaíl agus ag triall timpeall na cathrach;

16. gabhann siad anonn is anall ar thóir bia,ag drannaíl dóibh mura bhfaigheann siad a sáith.

17. Comórfaidh mise do chumhacht le cantaireachtagus gairdeoidh mé i do bhuanghrá le breacadh lae;óir ráinig tú i do dhaingean agamsaagus i do dhídean dom ar uair na hanacra.

18. Mo neart thú! is duitse a chanfaidh mé,óir is tú, a Thiarna, mo dhaingean,an Dia a thálann a bhuanghrá orm.