Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 102 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Urnaí an Deoraí

1. Urnaí an ainniseora an uair a dhoirteann sé a bhrón agus a bhuairt amach i bhfianaise an Tiarna agus é go tuirseach tnáite.

1 Urnaí an ainniseora an uair a dhoirteann sé a bhrón agus a bhuairt amach i bhfianaise an Tiarna agus é go tuirseach tnáite.

2. A Thiarna, éist le mo ghuí;agus go dtaga mo ghlór ag triall ort.

3. Ná folaigh do ghnúis orm, a Thiarna,an uair a bhím do mo bhuaireamh.Claon chugam do chluas nuair a ghlaoim ort;éist liom go luath agus freagair mé.

4. Óir tá mo laethanta ag leá amhail deatach;tá mo chnámha ar loscadh amhail tine.

5. Tá mo chroí arna chríonadh mar fhéar;rinne mé dearmad ar mo bhia a ithe.

6. Bím ag caí agus ag gol go fuíoch;bíonn mo chnámha ag greamú do mo chraiceann.

7. Is cosúil mé le peileacán san fhásach,le hulchabhán i measc na bhfothracha.

8. Bím gan chodladh agus mé ag caoineadh,mar éan ar dhíon tí ina aonar.

9. Bíonn m'eascairde do mo mhaslú de shíor;agus bíonn m'ainm ina eascaine ag mo naimhde.

10. Óir ithim luaithreach mar a ithim arán;agus meascaim mo dheoch le deora,

11. de dheasca do dhíbheirge agus do dheargbhuile,óir thóg tú mé agus theilg tú uait arís mé.

12. Is cosúil mo laethanta le scáil a chuaigh chun síneadh;tá mé ag críonadh ar nos an fhéir.

13. Maireann tú, a Thiarna, go brách na breithe;maireann d'ainm ó ghlúin go glúin.

14. Éireoidh tú agus déanfaidh tú trócaire ar Shíón,óir is mithid duit trua a dhéanamh di,toisc gur tháinig a hionú isteach.

15. Óir tugann do sheirbhísigh taitneamh dá clocha;agus is trua leo fiú amháin a fothracha.

16. Beidh eagla ar na ciníocha roimh d'ainm, a Thiarna;agus ar ríthe uile an domhain roimh do ghlóir.

17. Nuair a athnuafaidh an Tiarna Síón,nuair a thaispeánfaidh sé a ghlóir,

18. claonfaidh sé ansin chun urnaithe na ndealbh;agus ní eiteoidh sé a n‑achainíocha chuige.

19. Scríobhtar an ní seo le haghaidh na glúine atá le teacht;moladh pobal nár rugadh fós an Tiarna.

20. “D'fhéach an Tiarna anuas óna shanctóir in airde;bhreathnaigh sé ó neamh ar an talamh.

21. i dtreo go gcluinfeadh sé osnaí na mbraighdeanach;agus go saorfadh sé a ndaoradh chun báis” -

22. D'fhonn ainm an Tiarna a fhógairt i Síón,agus a mholadh i gceartlár Iarúsailéim,

23. nuair a chruinneofar na ciníocha agus na ríochtaí le chéile;chun go ndéana siad fónamh don Tiarna.

24. D'ídigh sé mo neart sa tslí;rinne sé mo laethanta a ghiorrú.

25. Deirim: “A Dhia liom, ná tóg mé chun siúil,ná sciob mé leat i lár mo laethanta,ós tú a mhaireann go brách na breithe.”

26. Bhunaigh tú an talamh ar dtús;is iad na flaithis saothar do lámh.

27. Rachaidh siadsan ar ceal ach mairfidh tusa;rachaidh siad uile in aois mar bhall éadaigh.Malartaíonn tú iad ar nós éadaigh agus athraítear iad;

28. ach bíonn tusa gan claochlú gan críoch le do laethanta.

29. Mairfidh clann do sheirbhíseach go buan;agus beidh a sliocht i do láthair go brách.