Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 81 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Féile an Fhómhair agus na hAthbhliana

1. Don stiúrthóir. Leis an bhfonn “Na Cantaoirí Fíona”. Le hÁsáf.

1 Don stiúrthóir. Leis an bhfonn “Na Cantaoirí Fíona”. Le hÁsáf.

2. Canaimis go meidhreach do Dhia ár neart;tógaigí gártha gliondair do Dhia Iacóib.

3. Cromaigí ar an gceol agus buailigí an tiompán,an bhinnchruit chaoin agus an chláirseach.

4. Séidigí an stoc le linn na gealaí úire,nuair is lán don ghealach, lá na féile.

5. Óir is bunreacht in Iosrael é;is reacht é de reachtanna Dia Iacóib

6. a d'achtaigh an dlí seo do Iósaefnuair a ghabh sé amach in aghaidh na hÉigipte.

7. Teanga nárbh aithnid dom a chuala mé:“Thug mé faoiseamh dá ghualainn ón ualachagus fuasclaíodh a lámha ón gcliabh.

8. Ghlaoigh tú orm in am an bhuairimh agus shaor mé thú;thug mé freagra ort as néal na doininne;rinne mé do thástáil ag uiscí Mhiríbeá. Selah

9. Éistigí, a phobal liom, tabharfaidh mé comhairle daoibh;monuar nach n‑éisteann tú liom, a Iosrael!

10. Ná bíodh aon dia deoranta in bhur measc;ná déanaigí dia eachtrannach a adhradh.

11. Mise an Tiarna, bhur nDia,a sheol sibh as tír na hÉigipte;oscail do bhéal go fairsing agus líonfaidh mé é.

12. Ach ní éistfeadh mo phobal le mo ghlór;níorbh áil le hIosrael bheith umhal dom.

13. Thug mé suas iad do mhianta a gcroí;chun cibé ní ab áil leo a dhéanamh.

14. Dá mb'áil le mo phobal éisteacht liom;dá siúlfadh Iosrael i mo shlite,

15. chuirfinn a naimhde faoi chois gan mhoill;agus dhéanfainn a n‑eascairde a threascairt.

16. Bheadh lucht fuatha an Tiarna ag lútáil leis;ach bheidís faoi bhroid go brách.

17. Bheathóinn [Iosrael] le scoth na cruithneachta;agus líonfainn é le mil as an gcarraig.”