Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 88 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Faoi Bhráca an Bhróin

1. Amhrán: Salm de chuid chlann Chorach. Don stiúrthóir. Leis an bhfonn “Mahalat”. Mascil Heman an dúchasach.

1 Amhrán: Salm de chuid chlann Chorach. Don stiúrthóir. Leis an bhfonn “Mahalat”. Mascil Heman an dúchasach.

2. A Thiarna Dia, bím ag éamh ort de lá;bím ag caoineadh istoíche os do chomhair.

3. Go dtaga mo ghuí ag triall ort;claon do chluas chun mo ghlóir.

4. Óir tá m'anam lánualaithe le buarthaí;tá mo bheatha ag druidim leis an uaigh.

5. Áirítear mé ar an drong a ghabhann sa pholl;agus ráinig mé mar neach gan neart;

6. mar dhuine ina aonar i measc na marbh,amhail an t‑ár ina luí san uaigh,atá imithe as do chuimhne go brách,agus atá scartha le do chúram caomhnaitheach.

7. Chuir tú go domhain san uachais mé,in íochtar an duibheagáin dhorcha.

8. Luíonn do dhíbheirg go trom orm;tá mé báite faoi do thonnta go léir.

9. Chuir tú mo chairde i bhfad uaim;thug tú orthu déistin a ghlacadh liom.Táim faoi ghlas is ní féidir liom éalú;

10. tá mo shúile ag meirtniú le téann buartha.Bím ag éamh ort gach aon lá, a Thiarna;is chugat a shínim mo lámha.

11. An ndéanfaidh tú éachtaí do na mairbh?an éireoidh na neamhbheo do do mholadh?

12. An bhfógrófar do ghrá san uaigh,nó do dhílseacht i measc na marbh?

13. An bhfoilseofar d'éachtaí sa dorchacht;agus d'fhíréantacht i dtír na díchuimhne?

14. Is ort a bhím ag éamh, a Thiarna,is chugat a thagann m'urnaí ar maidin.

15. Cad chuige duit m'anam a ruaigeadh?cad fáth a bhfolaíonn tú d'aghaidh orm?

16. Tá mé i m'ainniseoir, i riocht bháis ó m'óige;scanraigh mé romhat gur traochadh mo neart.

17. Tháinig do dhíbheirg orm anuas,agus rinne do sceimhle mo scriosadh.

18. Bíonn siad i mo thimpeall de shíor amhail tuile;tagann siad uile i mo thimpeall in éineacht.

19. Sciob tú uaim mo chara agus mo chomharsa;is í an dorchacht mo chompánachsa feasta.