Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 105 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Dílseacht Dé dá Ghealltanais

1. Altaígí don Tiarna, glaoigí ar a ainm;foilsígí a ghníomhartha do na náisiúin.

2. Bígí ag canadh dó, déanaigí a mholadh;insígí a éachtaí go léir.

3. Déanaigí mórtas as a ainm óir is naofa é;gairdigí, a lucht iarrtha, an Tiarna.

4. Breathnaígí an Tiarna agus a chumhacht;lorgaígí a ghnúis de shíor.

5. Cuimhnigí ar na héachtaí a rinne sé;ar a mhíorúiltí agus ar bhreitheanna a bhéil.

6. A shliocht Abrahám, a lucht fónaimh féin!a chlann Iacóib dá ndearna sé rogha!

7. Is é an Tiarna féin ár nDiaa bhfuil a bhreitheanna i réim ar fud na cruinne.

8. Cuimhníonn sé ar a chonradh go brách,ar a ghealltanas go dtí míle glúin,

9. an conradh a cheangail sé le hAbrahám,an mionn a mhionnaigh sé do Íosác.

10. Dhaingnigh sé ina reacht é do Iacób,ina chonradh d'Iosrael go brách,

11. á rá leis: “Tabharfaidh mé Canán duit,chun bheith mar oidhreacht agat féin.”

12. An uair ba thearc a líon,glac bheag díobh, ina gcoimhthígh sa tír,

13. ag imeacht ó chine go cine dóibh,is iad ag fánaíocht ó ríocht go ríocht.

14. Níor lig sé d'aon neach cos ar bolg a dhéanamh orthu;ach rinne bagairt ar ríthe ar a son.

15. “Ná leomhadh sibh baint le m'ungthaigh;ná déanaigí dochar do m'fháithe.”

16. Nuair a ghlaoigh sé gorta ar an tír sin,agus gur mhill sé an t‑arán ar fad orthu,

17. is amhlaidh a bhí fear curtha rompu aige,mar a bhí, Iósaef, a díoladh i ndaorbhroid.

18. Ceanglaíodh a chosa le cuibhreacha;crioslaíodh a mhuineál le hiarann,

19. go dtí gur comhlíonadh a fháistine;is gur dhearbhaigh briathar an Tiarna é.

20. Chuir an rí dá fhios agus d'fhuascail é;rinne taoiseach na gciníocha é a shaoradh.

21. Cheap sé ina thiarna ar a theaghlach é,ina mhaor ar a mhaoin go léir,

22. d'fhonn a mhaithe a mhúineadh mar ba mhian leis,agus saoithe a dhéanamh dá sheanóirí.

23. Tháinig Iosrael isteach san Éigipt dá éis sin;agus bhain Iacób faoi i dtír Hám.

24. Mhéadaigh sé a phobal go mór,go ndearna ní ba láidre ná a naimhde iad.

25. D'athraigh sé a gcroí siúd ionas gurbh fhuath leo a phobal,agus gur bhaineadar mealladh as a sheirbhísigh.

26. Chuir sé Maois, a sheirbhíseach, ag triall orthu,agus Árón, an duine a roghnaigh sé.

27. D'oibrigh siad a chomharthaí ina measc,agus a iontais i bhfearann Hám.

28. Chuir sé an dorchacht chucu agus dhorchaigh sé,ach níor thug siad aird ar a bhriathar.

29. Rinne sé fuil dá n‑uiscíi dtreo is gur mharaigh sé a n‑iasc.

30. Bhí a dtír ag brúchtaíl le froganna,fiú amháin i seomraí a ríthe.

31. Labhair sé agus tháinig saithe de chuileoga,agus de mhíolta ar fud na tíre.

32. Chuir sé cloichshneachta chucu in áit fearthainne;agus tine chraosach trína gcríocha go léir.

33. Bhuail sé a bhfíniúna is a gcrainn fígí;agus threascair sé crainn uile a gcríocha.

34. Labhair sé agus tháinig na lócaistí,agus dreoiliní teaspaigh gan áireamh.

35. Shlog siad a raibh de luibheanna sa tír,agus d'ith siad toradh a dtalaimh.

36. Bhuail sé gach céadghin ina bhfearann,céadtoradh a nirt go léir.

37. Sheol sé amach iad le hór is le hairgead,gan lagrachán ar bith ina dtreibheanna.

38. Bhí áthas ar na hÉigiptigh nuair a d'imigh siadóir bhí uamhan agus eagla orthu rompu.

39. Leath sé néal ina dtimpeall á gclúdach,agus tine a thug solas dóibh san oíche.

40. Chuir sé gearra goirt chucu ar a n‑iarratas;agus líon sé le bia ó neamh iad.

41. Scoilt sé an charraig gur bhrúcht an t‑uisce ina shlaoda;agus scaird sé ina abhainn tríd an bhfásach.

42. Óir ba chuimhin leis a bhriathar naofaa thug sé d'Abrahám, a ghiolla.

43. Agus sheol sé a phobal amach le gairdeas;agus a mhuintir thofa le gártha áthais.

44. Agus thug sé dóibh críocha na gciníocha;agus ghabh siad a raibh saothraithe ag na náisiúin,

45. i dtreo go gcoimeádaidís a reachtanna;agus go gcomhlíonaidís a dhlíthe. Alleluia.