Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 50 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Toirbhir do Dhia Íobairt an Mholta

1. Salm Ásáf. 1 Labhair an Tiarna - is é Dia na ndéithe é -agus ghair sé chuige an chruinne.

1 Salm Ásáf.

2. As Síón a shoilsigh Dia le barr scéimhe;

3. Tháinig ár nDia amach, ní fhanfaidh sé ina thost.Gluaisfidh tine chraosach roimhe amachagus anfa gaoithe ina thimpeall.

4. Fágfaidh sé a fhianaise ar neamh agus ar talamhgo dtabharfaidh sé breithiúnas ar a phobal:

5. “Cruinnigí mo phobal naofa i mo láthaira cheangail mo chonradh le híobairt.”

6. Foilsíonn na flaithis a fhíréantachtóir is é Dia é féin is breitheamh.

7. “Éistigí, a phobal liom, labhróidh mé,tabharfaidh mé fianaise i do choinne, a Iosrael;óir is mise is Dia ann - do Dhiasa.

8. Ní de bharr d'íobairtí a cháinim thú:bíonn do loiscíobairtí i mo láthair de shíor.

9. Ní ghlacfaidh mé le tarbh ó do theachná le pocaide gabhair de do thréada.

10. Óir is liom ainmhithe uile na coilleagus na mílte beithíoch ar mo shléibhte.

11. Is aithnid dom éanlaith an aeiragus is liom a ngluaiseann sa mhachaire.

12. Dá mbeadh ocras orm ní duitse a inseoinn é,óir is liom an domhan agus a bhfuil ann.

13. An dóigh leat go n‑ithimse feoil tarbh?An measann tú go n‑olaimse fuil gabhar?

14. Toirbhir íobairt an bhuíochais do Dhiadíol do mhóideanna leis an Té is Airde.

15. Glaoigh orm ansin in am na hanacra;saorfaidh mé thú agus tabharfaidh tú urraim dom.”

16. Ach is é a deir Dia leis an bpeacach:“Cén ceart atá agatsa mo dhlí a fhógairtagus lán béil a dhéanamh de mo chonradh?

17. Ó tharla gur fuath leat mo dhlíagus go ndéanann tú neamhní de mo bhriathra?

18. Nuair a fheiceann tú gadaí téann tú i bpáirt leisagus gabhann tú i gcomhar le lucht adhaltranais.

19. Tugann tú do bhéal don olcagus cumann tú bréaga le do theanga.

20. Tugann tú míchlú do bhráthar i do shuí duit,tromaíonn tú ar mhac do mháthar féin.

21. Déanann tú amhlaidh, agus an mbeidh mise i mo thost?An dóigh leat gurb é do dhálasa agamsa é?Táim do do cheartú agus do do chúisiú.

22. Aire daoibh, a lucht dearmadta Dé;sula mbéarfainn oraibh is gan fear bhur dtarrthála ann;

23. an té a ghabhann buíochas mar íobairt,is é sin an té a thugann urraim dom;agus don té a mhaireann gan cháimtaispeánfaidh mé slánú Dé.”