Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 32 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Maitheamh an Pheaca

1. Mascail Dháiví. 1 Is méanar dár maitheadh a choir;dár folaíodh a pheaca;

1 Mascail Dháiví.

2. an té nach gcuireann an Tiarnacion ina leith,‘s nach bhfuil cealg ina chroí.

3. Bhí mé i mo thost, agus chríon mo chnámha;bhínn ag osnaíl gach lá,

4. Óir gach uile lá agus oícheba throm orm do lámh.Go deimhin, bhí mo neart á thrámar a bheadh le teas an tsamhraidh.

5. Ach cheana, d'admhaíos mo pheaca duitagus níor cheil mé m'urchóid.Dúirt mé: “Admhóidh mé anoismo choir don Tiarna.”Agus thug tú maithiúnas dom ansin:mhaith tú mo pheaca dom.

6. Guífidh gach neach diaga thú, dá bhrí sin,in am an éigin.Nuair a bhrúchtfaidh na tuilte móraní thiocfaidh siad i ngar dó.

7. Is tú m'áit fholaigh, a Thiarna,do m'fhuascailt ó m'anacair;cuireann tú gártha fuascailte thart timpeall orm.

8. Tabharfaidh mé teagasc agus múinfidh méan tslí is triallta duit.Tabharfaidh mé comhairle agus eolas duit;coimeádfaidh mé súil ort.

9. Ná bígí mar an each ná an mhiúil,gan chiall gan tuiscint.Mura gcoisctear le béalbhach agus srian iadní thiocfaidh siad i do chóngar.

10. Is líonmhar iad dóláis na n‑éagráifeach,ach tá trocaire agus gráag an té a mbíonn a dhóchas sa Tiarna.

11. Déanaigí lúcháir agus gairdeas sa Tiarna,a fhíréana uile.Déanaigí aoibhneas agus áthasa lucht an chroí dhírigh.