Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 46 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

“Tá Tiarna na Slua inár bhFochair”

1. Do stiúrthóir an chóir. [Salm] chlann Chorach. Leis an bhfonn “Na Maighdeana...” Amhrán.

1 Do stiúrthóir an chóir. [Salm] chlann Chorach. Leis an bhfonn “Na Maighdeana...” Amhrán.

2. Is dídean dúinn Dia, agus is é ár neart é:is é ár gcúnamh go dearfa é le linn ár n‑anacra.

3. Dá bhrí sin ní eagal linn má luascann an talamhagus go gcaitear na sléibhte i gceartlár na mara,

4. fiú amháin má bhíonn a huisce ag coipeadh 's ag fiuchadh,agus na sléibhte á suaitheadh ag neart na dtonnta.[Tá Tiarna na Slua inar bhfochair:is daingean dúinn Dia Iacóib.] Selah

5. Cuireann caisí na habhann lúcháir ar chathair Dé,ionad naofa agus áras cónaithe an Neach is Airde.

6. Tá Dia ina lár, ní féidir í a bhogadh;tiocfaidh Dia i gcabhair uirthi le fáinne an lae.

7. Tógtar clampar i measc na gciníocha, baintear croitheadh as ríochtaí,toirníonn seisean lena ghlór agus leánn an talamh.

8. Tá Tiarna na Slua inár bhfochair,is daingean dúinn Dia Iacóib.

9. Téanam agus feiceam oibreacha an Tiarna,na héachtaí móra a rinne sé ar talamh.

10. Cuireann sé cosc le cogaí ar fud na cruinne:briseann sé boghanna agus smiotann sé sleánna,loisceann sé sciatha agus carbaid le tine.

11. “Éistigí! bíodh a fhios agaibh gur mise is Dia ann,in ardréim ar na ciníocha, in ardréim ar talamh.”

12. Tá Tiarna na Slua inár bhfochair,is daingean dúinn Dia Iacóib. Selah