Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 27 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Muinín as an Tiarna

1. Le Dáiví. 1 Is é an Tiarna mo sholas is mo shlánú,cé a chuirfidh eagla orm?Is é an Tiarna daingean m'anama;cé a chuirfidh ar crith mé?

1 Le Dáiví.

2. Nuair a thugann lucht mallaithe fogha fúmd'fhonn mo chlú a mhilleadh,is iad m'eascairde a thiteann ar lár;baintear tuisle as mo naimhde.

3. Má bhíonn arm in eagar catha i mo choinnení bheidh eagla ar mo chroí.Fiú amháin má bhítear ag cur cogaidh ormbeidh dóchas agam ann.

4. Iarraim aon ní amháin ar an Tiarna;bím ag tnúth leis de shíor:go gcónóidh mé in áras an Tiarnagach lá de mo shaol;go bhfaighidh mé taitneamh in aoibhneas an Tiarna‘s go bhfeicfidh mé a theampall.

5. Óir cuirfidh sé i bhfolach ina bhoth méin am na buartha;folóidh sé faoi dhídean a phailliúin mé,ardóidh ar charraig mé.

6. Ardófar mo cheann ar ballthar mo naimhde i mo thimpeall,go n‑ofrálfaidh mé ina bhothsan istighíobairt an áthais.Canfaidh mé agus ceolfaidh mé don Tiarna.

7. Éist, a Thiarna, le mo ghlór nuair a ghlaoim ort,freagair, agus fóir orm.

8. Dúirt mo chroí i do thaobhsa:“Bí ag lorg a ghnúise.”Bím ag lorg do ghnúise, a Thiarna,

9. ná folaigh d'aghaidh orm.Ná cuir do ghiolla uait i bhfeirg;is tú mo chúnamh.Ná teilg uait mé is ná tréig mé:a Dhia mo shlánaithe!

10. Má thréigeann fiú m'athair is mo mháthair mé,glacfaidh an Tiarna liom.

11. Tabhair eolas do shlí dom, a Thiarna,cuir sa bhóthar réidh mé,d'ainneoin mo naimhde;

12. agus ná tabhair suas mé a Dhia,do thoil m'eascairde.D'éirigh finnéithe falsa i m'éadan,agus lucht an fhoréigin.

13. Creidim go bhfeicfidh mé maitheas an Tiarnai dtír na mbeo.

14. Fan leis an Tiarna go meanmnach;bíodh misneach i do chroí.Cuir do dhóchas sa Tiarna.