Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Íseáia 62 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Aiséirí Iarúsailéim Arís

1. Ar mhaithe le Síón ní fhanfaidh mé i mo thost,agus mar gheall ar Iarúsailéim ní mian liom bheith socair,nó go dté a fíréantacht amach mar an maidneachanagus a slánú mar bheadh lóchrann ag lonrú.

2. Is ann a fheicfidh na ciníocha d'fhíréantachtagus na ríthe uile do ghlóir;agus tabharfar ainm nua ort,ainm a fhógróidh béal an Tiarna féin.

3. Beidh tú i do choróin taibhseach i láimh an Tiarna,i do cheannbheart ríoga ar bhois do Dhé.

4. Ní déarfaidh siad Uaigneach leat feasta,ná ní ghairfear Fásach do do dhúiche.Ach is é ainm a bheidh ort féin “Bean mo rúin”agus “an Céile” a bheidh ar do dhúiche.Óir lig an Tiarna a rún leatagus gheobhaidh do dhúiche é mar chéile.

5. Díreach mar a phósann ógfhear cailín,is é an Saor féin a phósfaidh thusa;agus mar is cúis ghairdis a chéile don fhear nuaphósta,beidh tú féin i do chúis ghairdis ag do Dhia.

6. Ar do mhúrtha, a Iarúsailéim, tá lucht faire i gceann poist agamnach dual tost dóibh de lá ná d'oíche;Sibhse a mheabhraíonn ár gcás don Tiarna,

7. níl sos i ndán daoibh - agus ná tugaigí sos dósannó go gcuire sé Iarúsailéim ar bunina duan molta dó go deo ar talamh.

8. Tá an Tiarna tar éis a mhionn a thabhairtdar a dheasláimh agus dar neart a ghualann:“Ní baol feasta go dtabharfaidh mé do chruithneachtmar bhia do do naimhde.Eachtrannaigh ní ólfaidh níos mó do chuid fíonaar chaith tú do shaothar leis.

9. Ach an dream a rinne an t‑arbhar a tharlú,íosfaidh siad féin é agus molfaidh siad an Tiarna.Is iad lucht cnuasaithe na gcaora fíonaa bheidh ag ól i mo chúirteanna beannaithe.”

Clabhsúr ar na trí Chaibidil seo

10. Amach libh, amach trí na geataí!Réitigí bealach do mo mhuintir!Tógaigí tóchar, tógaigí suas é;glanaigí na carraigeacha ar shiúl!Ardaigí an comhartha le haghaidh na gciníocha!

11. Seo é fógra an Tiarnago críocha na cruinne féin:“Abraigí le hiníon Shíón:Seo chugat d'fhuascailteoir.Tá a luach saothair leis ina sheilbhagus a chúiteamh á iompar roimhe amach.

12. Gairfear dóibh Pobal Naofa,Cion Fuascailte an Tiarna,agus duit féin a mbíonn síorthriall ortCathair nach dtréigtear.”