Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Íseáia 5 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Amhrán na Fíniúna

1. Canaim thar ceann mo charaduan a ghrá dá fhíonghort.Bhí fíonghort ag mo charaar chnocán torthúil.

2. Rinne sé a romhar agus a ghlanadh ó chlocha,agus chuir sé togha na bhfíniúnacha ann,thóg sé túr faire ina lár,agus thochail cantaoir ann leis.Agus bhí sé ag dréim le caora fíona uaidh,ach thug sé fiachaora dó.

3. Agus anois, a phobal Iarúsailéimagus a mhuintir Iúdá,tugaigí breithiúnasidir mé féin agus an fíonghort seo liom.

4. Cad a d'fhéadfainn a dhéanamh ar son m'fhíonghoirtnach bhfuil déanta agam?Bhí mé ag dréim le caora fíona.Cén fáth na fiachaora amháin?

5. Tá, cuirfidh mé in iúl daoibh anoiscad tá mé chun a dhéanamh le m'fhíonghort:an claí a bhaint as chun go mbeidh sé ina fhéarach,an balla a leagan chun go satlófar air.

6. Déanfar slad air, agus beidh sé gan bearradh gan saothrú,agus sceacha agus driseacha ag fás air.Crosfaidh mé ar na néaltaan fhearthainn a fhearadh air.

7. Óir, fíonghort Thiarna na slua,is é teaghlach Iosrael é,agus is iad muintir Iúdá an planda is rogha leis ann.Bhí sé ag dréim le riar ceart agus seo fuilbheart,le fíréantacht agus seo caoi léanmhar.

Na Mallachtaí

8. Drochrath orthu siúd a cheanglaíonn teach le teach,agus a chuireann páirc i gcionn páirce,go dtí go dtógann suas an láthair ar fadagus gurb iad amháin atá lonnaithe sa tír.

9. Is amhlaidh a mhionnaigh Tiarna na Slua le mo chluasa:“Is iomaí teach a leagfar!Tithe breátha mórtasacha, ní bheidh cónaí iontu;

10. deich n‑acraí d'fhíonghort, ní thabharfaidh siad ach bairille amháin,agus deich mbuiséal síl, ní thabharfaidh ach aon bhuiséal amháin.”

11. Is mairg dóibh siúd a mbíonn tóir acuó mhaidin moch ar an bpóit,agus a shuíonn déanach san oícheag súmaireacht fíona.

12. Níl ar a n‑aire ach cláirseacha agus cruitcheol,bodhráin agus feadóga,agus fíon a gcuid meisceoireachta.Ach obair an Tiarna, is beag a n‑aird uirthi,agus a bhfuil á dhéanamh aige, imíonn sé gan fhios dóibh.

13. Dá bharr sin seolfar mo mhuintir ar deoraíochtde cheal tuisceana,a n‑uaisle stiúgtha ag an ocras,agus an slua spalptha le tart.

14. Sea, leathfaidh Seól a chraos,osclóidh sé a bhéal as miosúr,agus síos ann leis an gcólp ghalánta,agus iad ag liúireach le lúcháir!

15. Ísleofar an duine, agus an daonnaí, tabharfar céim síos dóagus beidh ceann faoi ar lucht díomais.

16. Ardófar Tiarna na Slua as ucht ceart a bhreithiúnais,agus foilseofar naofacht an Dé Naofa trína fhíréantacht.

17. Beidh uain ag iníor mar bheadh siad ar thalamh féaraigh,beithígh bheathaithe agus mionnáin ag innilt i measc na bhfothracha.

18. Is mairg dóibh siúd a tharraingíonn creach orthu féin le teaghrán eallaigh,agus an peacamar bheadh tarraingeáil chairte orthu!

19. Iad siúd a deir: “Brostaíodh sé! Déanadh sé deifir lena ghníomhionas go bhfeicfimid é;bearta Neach Naofa Iosrael,tagadh siad in aice linn agus cuirtear i gcrích iad,chun gurb eol dúinn iad.”

20. Is mairg a ghaireann maith den olc, agus olc den mhaith,a dhéanann solas den dorchadas agus dorchadas den solas,a dhéanann milseacht den searbhas agus searbhas den mhilseacht!

21. Is mairg a bhfuil meas saoithe acu orthu féin,agus a cheapann go bhfuil siad thar a bheith glic!

22. Is mairg do ghaiscígh na pótaireachta,agus do na laochra a mheascann an bhiotáille!

23. Is mairg a scaoileann saor an ciontach ar bhreab,ach a bhaineann a cheart den duine cóir!

24. Mar alpann na lasracha an coinleachagus mar a chailltear an cháith sa tine,is amhlaidh a bheidh a bhfréamh siúd ag dreoagus a shiabfar a bpéacán ar siúl ina dheannach,as siocair gur dhiúltaigh siad do reacht Thiarna na Sluaagus gur chaith drochmheas ar bhriathar Neach Naofa Iosrael.

Fearg an Tiarna

25. Is é sin an fáth ar tháinig fearg ar an Tiarna lena phobalagus ar thóg sé a lámh lena mbascadh;tá na taoisigh marbh aige, agus a gcorpáin ina luímar bheadh dramhaíl sna sráideanna.Ach níl a racht ligthe faoi ina dhiaidh sin,tá a lámh ag bagairt go fóill.

Ionradh na nAsaíreach

26. Déanfaidh sé comhartha do náisiún i gcéin,ligfidh fead air ó imeall an domhain,agus seo chugainn é go héadrom agus go huallach.

27. Níl duine díobh atá traochta ná tuirseach,ná duine atá ceanntrom ná codlatach;a chrios níl scaoilte dá chorróig ag aon duine acuná iall a chuid cuarán briste.

28. Tá faobhar i gceart ar a shaigheadaagus tá na boghanna uile rite aige;is crua ná scileach crúba a chuid capall,agus rothaí a charbad ar nós guairneán gaoithe.

29. Búirthíl leoin bhaininn atá aige,agus béicíl mar bheadh coileán leoin ann;ligeann sé glam agus beireann ar a chreach,ardaíonn sé leis í agus níl duine ann chun í a bhaint de.

30. Beifear ag búiríl ina éadan an lá sinmar bheadh búiríl na farraige ann.Beifear ag breathnú na tíre: dorchadas, duainéis,agus an solas ag dul faoi smúit agus faoi ghruaim.