Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Íseáia 2 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

An tSíocháin Bhuan

1. Fís Íseáia mhic Ámóz i dtaobh Iúdá agus Iarúsailéim.

2. Titfidh sé amach san am atá le teachtgo mbeidh an sliabh a bhfuil teach an Tiarna airos cionn na sléibhte,agus go dtógfar níos airde ná na cnoic é.Tiocfaidh na ciníocha go léir ina sruth go dtí é;

3. is iomaí pobal a rachaidh ann agus a déarfaidh:“Seo linn, téimis suas go sliabh an Tiarnago teach Dhia Iacóib,chun go múine sé dúinn a shliteagus go siúlaimis a bhealaí.”Óir ó Shíón rachaidh an dlí amach,agus ó Iarúsailéim briathar an Tiarna.

4. Beidh smacht aige ar na ciníochaagus déanfaidh sé réiteach idir an iomad pobal,agus buailfidh siad a gclaímhte amach ina soic chéachtaagus a sleánna ina gcorráin.Ní thógfaidh na ciníocha an claíomh in aghaidh a chéile a thuilleadhná ní chleachtfaidh siad cogadh níos mó.

5. A theaghlach Iacóib, tagaigí,agus siúlaimis i solas an Tiarna!

Fiosrú an Tiarna

6. Is ea, dhiúltaigh tú do do phobal,do mhuintir Iacóib;tá an tír lán le lucht feasa,agus le draíodóirí ar nós na bhFilistíneach;agus bítear ag bualadh boise le heachtrannaigh.

7. Tá a ndúiche lán airgid agus óiragus níl deireadh go deo lena dtaiscí;tá a ndúiche lán de chapaillagus níl deireadh lena gcarbaid;

8. tá a dtír lán de dhéithe bréige...Sléachtann siad go talamh i láthair saothar a lámh féin;os comhair an rud a dhealbhaigh a méara féin.

9. Ísleofar an duine, tabharfar céim síos don duine;ná maith dóibh é.

10. Imigh leat i measc na n‑ailteanna,gabh i bhfolach sa láib,ar aghaidh scéin an Tiarnaagus maise a mhórgachta,nuair a éiríonn séchun an talamh a chroitheadh.

11. Beidh ceann faoi ar an uabhar daonna;ísleofar díomas an duine.Is é an Tiarna amháin a ardófar, an lá sin.

12. Sea, lá Thiarna na Slua a bheidh ann,i gcoinne an uile uabhair agus dhíomais,i gcoinne an uile ghradaim, chun a bhascadh,

13. i gcoinne chéadras na Liobáine go léiragus chrann darach Bháiseán go léir,

14. i gcoinne na sléibhte buacacha ar fadagus na gcnocán ard ar fad,

15. i gcoinne na dtúr ard uileagus na mbábhún crioslaithe uile

16. i gcoinne loingeas Thairsís go léiragus a n‑earraí luachmhara go léir...

17. Ísleofar an t‑uabhar daonna,tabharfar béim síos do dhíomas an duine.Is é an Tiarna amháin a ardófar, an lá sin,

18. agus caithfear síos na déithe bréige go léir.

19. Imígí libh faoi scailpeacha na gcarraig,isteach i bpluaiseanna an talaimh,ar aghaidh scéin an Tiarnaagus maise a mhórgachta,nuair a éiríonn séchun an talamh a chroitheadh.

20. An lá sin, caithfidh an duine chuig na caocháin agus chuig na sciatháin leathair na híola airgid agus na híola óir a dhealbhaigh sé dó féin lena n‑adhradh,

21. nuair a rachaidh sé a lorg dídine i ngága na gcarraigagus i scoilteanna na n‑ailteannaar aghaidh scéin an Tiarnaagus maise a mhórgachta,nuair a éiríonn séchun an talamh a chroitheadh.

22. Ná bíodh do mhuinín sa duine a thuilleadh,nach bhfuil ach puth ghaoithe ina pholláirí.Cén luach a chuirfí síos dó?