Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Íseáia 51 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Slánú Chlann Abrahám

1. Éistigí liom, sibhse go léir atá ar lorg an chirt,atá ag iarraidh an Tiarna.Breathnaígí an charraig as ar gearradh sibh,agus an cairéal ar tochlaíodh sibh amach as.

2. Breathnaígí Abrahám bhur n‑athairagus Sárá a thug ar an saol sibh.Óir bhí sé ina aonar nuair a ghairm mise éagus bheannaigh mé é agus rinne mé líonmhar é.

3. Is ea, tá trua ag an Tiarna do Shíón,tá trua aige di ina ballóga ar fad mar atá.As an díthreabh sin aici déanfaidh sé Éidin,agus as a gaineamhlach gairdín don Tiarna.Cloisfear gártha áthais agus lúcháire ann,altú buíochais agus siansa ceoil.

Breith ar an Domhan

4. Tugaigí aird orm, a chiníocha;a náisiúna, cuirigí cluas oraibh le héisteacht liom.Óir is uaimse a thagann an reachtagus beidh mo bhreithiúnas ina sholas do na ciníocha.

5. Tabharfaidh mé mo cheart i láthair go tobann,tiocfaidh mo shlánú ar nós an tsolais.Tá mo lámh ar tí breith a thabhairt ar na ciníocha.Tá súil ag insí na farraige liomagus iad muiníneach as neart mo láimhe.

6. Ardaígí bhur súile i dtreo na spéireagus breathnaígí ar an talamh síos.Scaipfidh na spéartha ar nós deataigh,imeoidh an talamh ina scifleoga mar a bheadh giobal éadaigh ann,gheobhaidh lucht a áitrithe bás ar nós na míoltóg.Ach mo shlánúsa, beidh sé buan,agus mo chumhacht chun cirt ní rachaidh i léig.

7. Éistigí liom, sibhse a bhfuil eolas an chirt agaibh,a phobal a mheabhraíonn mo dhlíthe in bhur gcroí.Ná bíodh eagla oraibh roimh mhasla daoinená anbhuain de bharr a gcuid achasán.

8. Óir creimfidh an leamhan iad ar nós giobal éadaigh,mar bheadh olann iontu íosfaidh na péisteoga iad.Ach mo chumhachtsa chun cirt, mairfidh sí buanagus mo shlánú ó ghlúin go glúin!

Múscailt an Tiarna

9. Múscail, múscail, cuir umat do neart,a lámh an Tiarna,Múscail mar a dhéantá sa seanam,in aimsir na nglún a d'imigh.An ea nach tusa a scoilt Ráhab,a pholl an Dragan ina lár?

10. An ea nach tusa a thriomaigh an fharraige,uiscí an Aigéin mhóir,chun bealach mór a dhéanamh as duibheagáin na farraige,le go bhféadfadh an dream a fuasclaíodh dul trasna?

11. An pobal atá saortha ag an Tiarna, tá siad ag filleadh,tá siad ag teacht go Síón ag liúireach le gairdeas.Tá aoibhneas síoraí ina choróin ar a gceann,áthas agus aoibhneas ag triall ina gcuideachta,casaoid agus crá bailithe leo ar shiúl.

Sólásaí Uilechumhachtach is ea an Tiarna

12. Mise mé féin, is mé a thugann sólás duit.Cé hé tusa go bhfuil eagla ort roimh an duine,an duine ar dual dó an bás,an duine seo nach buaine é ná an féar?

13. Tá dearmad déanta agat ar an Tiarna a rinne thú,a spréigh na spéartha amach agus a chuir bun faoin talamh;agus tá crith ort i gcónaí agus gach uile lároimh fhraoch an aintiarna agus é faoi réir le tú a scrios.Ach cá bhfuil sé, an fraoch seo an aintiarna?

An Slánú

14. Tá an cime ar tí a scaoilte amach; ní bhfaighidh sé bás i dtóin díge agus ní bheidh ganntanas aráin air.

15. Is mise an Tiarna do Dhia a chorraíonn an fharraige agus a chuireann a tonnta ag torann; Tiarna na Slua is ainm dom.

16. Chuir mé mo chuid focal i do bhéal, ar scáth mo láimhe chuir mé i bhfolach thú, nuair a spréigh mé amach na spéartha agus chuir mé bun faoin tálamh agus dúirt le Síón: “Is tú mo phobal.”

Múscailt Iarúsailéim

17. Dúisigh, dúisigh suas! Bí i do shuí, a Iarúsailéim!Tusa a d'ól ó láimh an Tiarna cupán a fheirge.Corn an mhearbhaill, d'ól tú é, d'ól tú siar é ar fad.

18. Níl agat feasta chun tú a chinnireachtduine ar bith den chlann mhac a shaolaigh tú,ná chun tú a choinneáil suas lena láimhduine ar bith den chlann mhac a thóg tú.

19. Tá an dá olc seo tar éis teacht ort- cé a bheadh ag maíomh do dhóigh ort?Creach agus scrios, claíomh agus gorta,- cé a thabharfadh sólás duit?

20. Tá do mhic ina luí gan lúthar choirnéal gach uile shráidechomh lag le heilit i mbarrach,ar meisce le fearg an Tiarna,le bagairtí do Dhé.

21. Ar an ábhar sin, éist leis seo, a chreatúir chráite,atá ar meisce cé nach le fíon é;

22. seo mar a deir Dia do Thiarna,do Dhiasa agus curadh cosanta do mhuintire:Seo, tá mé á thógáil as do láimh,an cupán sin an mhearbhaill;corn mo chuid feirge,ní ólfaidh tú as níos mó.

23. Cuirfidh mé isteach i lámha lucht do chéasta é,iad sin a deireadh leat:“Luigh fút, agus siúlfaimid sa mhullach ort.”Agus dhéantá cabhsa as do dhroim,mar a bheadh bealach mór ann le haghaidh lucht siúil.