Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Íseáia 60 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Fáistine -- Aiséirí Iarúsailéim

1. Éirigh, go lonrach, mar seo é do sholas ort,agus tá glóir an Tiarna tar éis éirí os do chionn,

2. ainneoin go bhfuil an dorchadas ag leathadh thar an talamhagus dúchan na hoíche ar na ciníocha.Os do chionnsa tá an Tiarna ag éiríagus tá a ghlóir le feiceáil anuas ort.

3. Tá na náisiúin ag triall ar do sholasagus a ríthe ar ghile do mhaidneachain.

4. Ardaigh do shúile agus breathnaigh mórthimpeall:táthar ag bailiú le chéile agus ag triall ort.Tá do chlann mhac ag teacht ó i bhfad i gcéin,d iníonacha fós agus iad á n‑iompar ar an leis.

5. Ar a fheiceáil duit, beidh loinnir i do ghnúis,beidh do chroí ag borradh ionat le tocht:óir casfar flúirse na farraige i do threo,tiocfaidh saibhreas na náisiún ag triall ort.

6. Beidh tú ar do chlúdach le camaill ina sluaite,scoth chamaill Mhidián agus Éafá,iad siúd go léir ag triall as Seabá,ór agus túis ar iompar acu,agus iad ag fógairt moltaí an Tiarna.

7. Tréada uile Chéadar, cruinneoidh siad le chéile duit;beidh reithí Nabáiót ag riar ar do ghá.Rachaidh siad suas agus beidh glacadh leo air m'altóir,cuirfear maise le maise mo Theampaill.

8. Cé hiad siúd ag seoladh leo ar nós na néalta,mar a bheadh colúir ag filleadh ar a gcró?

9. Soithí is ea iad ag bailiú as críocha na farraige,agus longa Thairsís ar a gceann,ag iompar do chlann mhac ó i bhfad i gcéinagus a gcuid óir agus airgid in éindí leo,ar son ainm an Tiarna do Dhiaagus Neach Naofa Iosrael, os é a chuir maise ort.

10. Beidh clann na gcoimhthíoch ag tógáil do mhúrtha as an nua,agus a ríthe ag déanamh freastail ort.Óir cé gur bhasc mé thú nuair a bhí an taom feirge orm,is tú mo pháirt anois agus ghlac mé trua duit.

11. Beidh do gheataí ar leathadh de shíor,de lá ná d'oíche ní bheidh siad dúnta,chun go dtugtar chugat saibhreas na gciníochaagus a ríthe ar téad dá gcinnireacht.

12. Óir náisiún nó ríocht nach stríocann duit, caillfear iad,agus déanfar slad ar thíortha iomlána.

13. Maise na Liobáine tiocfaidh ag triall ort,giúis agus ailm agus cufróg ar fad le chéile,chun slacht a chur ar láthair mo shanctóra,agus scéimh san áit ar lonnaigh mo chosa.

14. Tiocfaidh clann lucht an ansmachta ag cromadh síos i do láthair;sléachtfaidh ag do chosa an dream a mba tháir leo thú.Tabharfaidh siad Cathair an Tiarna ort,Síón Neach Naofa Iosrael.

15. In ionad a bheith tréigthe mar a bhí tú,i do chéile a raibh fuath ort agus tú fágtha,déanfaidh mé ábhar mórála díot go deo,cúis ghairdis ó ghlúin go glúin.

16. Diúlfaidh tú bainne na gciníocha,diúlfaidh tú saibhreas na ríthe.Agus tuigfidh tú gur mise an Tiarna is slánaitheoir duit,gurb é Neach Tréan Iacóib d'fhuascailteoir.

17. In ionad umha, tabharfaidh mé ór chugat;in ionad iarainn, tabharfaidh mé airgead;in ionad adhmaid, umha; in ionad cloiche, iarann.Gnó do chuid reachtairí fágfaidh mé ag an tsíocháin,agus feidhm do mhaor ag an bhfíréantacht.

18. Ní bheidh trácht ar fhoréigean i do dhúiche níos mó,ar scrios ná ar shlad i do chríocha.Goirfidh tú Saoirse do do mhúrthaí.

19. Ní bheidh an ghrian mar sholas agat feasta sa láná loinnir ghealaí le teacht na hoíche.Is é an Tiarna a bheidh agat ina sholas síoraíagus do Dhia ina bharr maise ort.

20. Ní rachaidh do ghrian faoi go deo arísná urú ní thiocfaidh ar do ghealach,óir beidh an Tiarna agat mar sholas síoraíagus cuirfear críoch le laethanta do bhróin.

21. Beidh do mhuintir go léir ina bhfíréinagus seilbh acu ar an tír go deo,ina mbachlóg de chuid plandála an Tiarna,saothar ó mo lámha féin ar mhaithe le mo ghlóir.

22. An té is lú díobh déanfar míle de,agus cine láidir as an mbaicle bheag.Mise an Tiarna, tá mé tar éis labhairt;in am trátha cuirfidh mé i gcrích é.