Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Íseáia 9 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

1. An pobal a bhí ag siúl sa dorchadas,chonaic siad solas mór;agus ar mhuintir na tíre gruamatá solas ag lonrú.

2. Chuir tú go mór lena n‑áthas,mheadaigh tú ar a lúcháir;tá siad ag déanamh gairdis os do chomhair,mar a dhéanann in aimsir an fhómhair,amhail an gairdeas lena roinntear an chreach.

3. Óir an chuing a bhí anuas orthu,an choirb ar a nguaillí,agus slat an aintiarna,déanann tú smionagar díobh mar a rinne tú lá briste Mhidián.

4. Óir gach coisbheart catha,agus gach fallaing a tumadh san fhuil,tá siad loiscthe,tá siad dóite le tine.

5. Óir rugadh leanbh dúinn,tugadh mac dúinn;tá an tiarnas ar a ghualainn,agus is é ainm atá air:“Comhairleoir iontach”, “Dia láidir”,“Athair síoraí”, “Prionsa na síochána”.

6. Níl teorainn lena thiarnasná críoch lena shíocháinar chathaoir ríoga Dháivíagus ar a ríogacht,ag cur bun agus taca leo,sa cheart agus san fhíréantacht feasta go brách.- Díograis dhílis an Tiarna a chuirfidh sin i gcrích.

Díoltas an Tiarna

7. Caitheann an Tiarna focal le Iacóbagus titeann sé ar Iosrael.

8. Pobal iomlán Eafráim agus muintir na Samáire,aithníonn siad é.Dúirt siad ina ndíomasagus i sotal a gcroí:

9. “Tá na brící tar éis titim, tógfaimid le clocha gearrtha;tá na seiceamair leagtha, cuirfimid céadrais ina n‑áit.”

10. Ach tá an Tiarna ag dreasú a naimhde i gcoinne an phobail seo,tá sé ag gríosú a gcéilí comhraic:

11. Arám thoir agus na Filistínigh thiar,alpann siad Iosrael go cíocrach.Ach níl a fhearg síothlaithe;tá a lámh sínte amach i gcónaí.

12. Ach níor fhill an pobal ar an té a bhí á bhualadh,níor lorg sé Tiarna na Slua;

13. mar sin tá an Tiarna i ndiaidh ceann agus eireaball a theascadh d'Iosrael,pailm agus giolcach in aon lá amháin.,

14. (Seanóir agus móruasal - sin é an ceann;fáidh na bhfíseanna bréagacha, is é sin an t‑eireaball.)

15. Lucht treoraithe an phobail seo, tá siad ar strae,agus an dream atá siad a threorú, tá siad ar seachrán.

16. Sin é an fáth nach dtabharfaidh an Tiarna anacal dá n‑ógánaigh,ní bheidh trua aige dá ndílleachtaí ná dá mbaintreacha.Tá an pobal seo aindiaga ainbheartach ar fad,tá a gcaint seafóideach.Ach níl a fhearg síothlaithe,tá a lámh sínte amach i gcónaí.

17. Is ea, loisceann an urchóid mar bheadh tine ann;alpann sé driseacha agus sceacha,ansin cuireann sé tine le mothair na foraoiseagus téann an deatach in airde ina ghuairneáin.

18. Fearg Thiarna na Slua is í chuir an tír trí thine,agus is cuma nó breosla an pobal.Níl duine acu a thugann anacal dá bhráthair,

19. Gearrann siad ar dheis, agus tá ocras orthu fós;slogann siad ar chlé, agus níl siad sásaithe,gach aon ag alpadh feoil a chomharsan.

20. Alpann Manaise Eafráim, agus Eafráim Manaise,agus tá an bheirt acu in éadan Iúdá.Ach níl a fhearg síothlaithe,tá a lámh sínte amach i gcónaí.