Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Íseáia 28 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Dánta i dTaobh Iosrael agus Iúdá

Foláireamh faoi choinne na Samáire

1. Is mairg don choróin dhíomasach úd ag pótairí Eafráim,do bhláth feoite a háilleachta agus a huabhair,agus í in airde os cionn an ghleanna mhéith;is mairg don dream sin agus iad dallta le fíon!

2. Féach, seo chugainn duine cumhachtach tréan ón Tiarna,mar bheadh siabadh clocha sneachta ann, mar bheadh stoirm dhíobhálach,mar bheadh díle d'uiscí tréana ag cur thar bruach;agus caithfidh sé síos lena láimh iad ar lár.

3. Satlófar faoi chosa iad,coróin dhíomasach sin phótairí Eafráim

4. agus bláth feoite a háilleachta agus a huabhair,in airde mar atá siad os cionn an ghleanna mhéith.Mar bheadh fige luath i dtús an tsamhraidh:an té a fheiceann é, stoitheann éagus ní luaithe ina láimh é ná tá sé slogtha aige.

5. An lá sin, coróin ghlóire a bheidh i dTiarna na Slua,mionn ríoga álainn i gcomhair fuílleach a phobail;

6. anáil an chirt a bheidh ann faoin té atá i gcathaoir an bhreithiúnais,agus anáil na calmachta faoi lucht ruaigthe an namhad ón ngeata.

In Éadan na Sagart agus na Saobhfháithe

7. Tá siad siúd ag stangaireacht faoi oibriú an fhíona,tá siad ar seachrán ag an bpóit.Tá meadhrán sna sagairt agus sna fáithe le barr dí,tá mearbhall orthu le fíon;tá siad ar seachrán ag an bpóit,tá siad ag stangaireacht agus ag aislingíocht,tá siad ag tuisliú agus iad ag tabhairt a mbreithiúnas.

8. Óir tá na boird go léir clúdaithe le horla,oiread agus ball glan amháin níl le fáil.

9. “Cé atá sé ag iarraidh a chur ar an eolas, an fáidh seo?Cé dhó ab áil leis a shoiscéalaíocht a mhíniú?Do pháistí, an ea, nua-choiscthe ón mbainne,do leanaí atá á mbaint den chíoch?

10. Níl aige ach:‘Reacht i ndiaidh reachta, reacht i ndiaidh reachta,ceacht i ndiaidh ceachta, ceacht i ndiaidh ceachta,breis bheag anseo, breis bheag ansiúd.’ ”

11. Is ea cinnte, is le beola stadacha agus i dteanga eachtrannachatá sé ag dul a labhairt leis an bpobal seo,

12. pobal ar dhúirt sé leo uair: “Seo scíth daoibh!Tabhair scíth don duine tuirseach!Is é seo an suaimhneas!”- Ach níorbh áil leo éisteacht.

13. Agus sin é an fáth gur mar seo atá an Tiarna ag labhairt leo:“Reacht i ndiaidh reachta, reacht i ndiaidh reachta,ceacht i ndiaidh ceachta, ceacht i ndiaidh ceachta,breis bheag anseo, breis bheag ansiúd,”sa chaoi go dtitfidh siad i ndiaidh a gcúil as a gcoiscéim,go mbrisfear iad, agus go sáinneofar agus go ngabhfar.

In Éadan Lucht Droch-Chomhairle

14. Éistigí le briathar an Tiarna, a lucht na hábhachta,atá ag rialú an phobail seo in Iarúsailéim!

15. Deir sibh: “Tá conradh déanta againn leis an mBás,agus le Seól tá muid tagtha ar réiteach.Rabharta an aimhlis, nuair a thiocfaidh sé thart,ní shroichfidh sé fad linne;mar tá dídean faighte againn sa bhréag,agus sa chealg fuaireamar foscadh.”

Fáistine

16. Is uime sin a labhraíonn an Tiarna Dia mar seo:“Féach, tá cloch á leagan agam i Síón, cloch dhearfa,cloch choirnéil luachmhar, cloch bhoinn:an té a bhfuil creideamh aige, ní chlisfidh sé.

17. Agus is í an chóir a bheas ina dorú ingir agamagus an fhíréantacht mar leibhéal agus mé á leagan.Ach scuabfaidh an clochshneachta dídean na mbréag leisagus cartfaidh na huiscí bhur bhfoscadh chun siúil”;

18. brisfear bhur gconradh leis an mBás,agus bhur réiteach le Seól ní sheasfaidh.Nuair a thagann rabharta an aimhlis,brúfaidh sé síos lena thoirt sibh;

19. gach uair a dtagann, sroichfidh sé sibh.Maidin in aghaidh na maidne tiocfaidh sé ar a chuairt,tiocfaidh de lá agus d'oíche;agus cúis scéine a bheidh ann a scéal a scaoileadh.

20. Beidh an leaba róghairid le síneadh uirthi,agus an clúdach róchaol chun tú féin a shoipriú ann.

21. Is ea, éireoidh an Tiarna mar a d'éirigh sé ar shliabh Parazaím;tiocfaidh riastradh air mar a tháinig i ngleann Ghibeónchun a ghníomh a chur i gcrích - agus is ait an gníomh é! -chun a shaothar a shaothrú - agus is aduain an saothar sin!

22. Dá bhrí sin, scoirigí den ábhacht,ar eagla go dteannfaí bhur gcuibhreacha oraibh;óir chuala mé anois scrios na tíre go hiomláná fhógairt thar ceann an Tiarna Dia na Slua.

Parabal an Fheirmeora

23. Tugaigí cluas agus éistigí le mo ghlór,bígí aireach agus tugaigí libh a bhfuil á rá agam.

24. An é nach ndéanann an treabhdóir dada seachas treabhadh,seachas an talamh a bhriseadh agus a fhuirseadh?

25. An amhlaidh, nuair a bhíonn sé cothrom aige,nach gcraitheann sé lus mín air, nach gcuireann sé coimín,agus cruithneacht agus eorna ina dhiaidh sin,agus an spealt ar an imeall amuigh?

26. An té a mhúineann an riail sin dó,is é a Dhia é atá á theagasc.

27. Agus ar ndóigh, ní bhuailtear an lus mín le carr sleamhnáin,ná coimín le roth cairte;ach buailtear an lus mín le slatagus coimín le súiste.

28. Ná ní dhéantar arbhar an aráin a bhrú go hiomlán;an té a thiomáineann rothaí na cairte air,buaileann sé amach é, ach ní dhéanann sé a bhrú.

29. Ó Thiarna na Slua an méid sin freisin;is iontach é le haghaidh comhairleagus is cumasach a chríonnacht.