Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Íseáia 61 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Gairm an Fháidh

1. Tá spiorad an Tiarna Dia ormde bhrí go ndearna an Tiarna mé a choisreacan,chun dea-scéala a bhreith liom chuig na dearóile,chun cóir leighis a chur ar chroíthe brúite,chun cead a gcos a fhógairt do na cimíagus fuascailt do phríosúnaigh;

2. chun bliain logha a fhógairt thar ceann an Tiarna,agus lá díoltais dár nDia;chun sólás a thabhairt do lucht an dobróin

3. agus bláthfhleasc in ionad luaithrigh,ola na lúcháire in ionad éide an bhróin,moladh in ionad éadóchais.Goirfear dóibh Crainn na Córa,a chuir an Tiarna i dtalamh ar mhaithe lena ghlóir.

4. Tógfaidh siad suas arís na fothracha ársa,beidh siad ag foirgniú ar bhallóga an tseanama;deiseoidh siad na cathracha creachtaagus na ballóga atá uaigneach leis na cianta.

5. Beidh eachtrannaigh ag buachailleacht bhur dtréada daoibh,agus coimhthígh ag saothrú bhur dtalaimh agus bhur bhfíniúna.

6. Ach goirfear daoibhse sagairt an Tiarnaagus tabharfar oraibh lucht freastail ár nDé.Beidh saibhreas na gciníocha agaibh le caitheamhagus a maoin ar fad faoi réir agaibh.

7. Ó tharla go bhfuair mo mhuintir a dhá oiread náireagus gur masla agus magadh a tháinig ar a gcrann,gheobhaidh siad a dhá oiread rathúnais ina dtír féinagus lúcháir shíoraí atá i ndán dóibh.

8. Óir mise, an Tiarna, is ionúin liom an ceartagus is gráin liom slad agus éagóir.Tabharfaidh mé a luach saothair dóibh go dílis,agus déanfaidh mé conradh síoraí leo.

9. Beidh cáil ar a sliocht os comhair na gciníochaagus ar shliocht a sleachta i measc na náisiún.Admhóidh gach aon dá bhfeiceann iad gur cine iadatá beannaithe ag an Tiarna.

10. “Gáirim le gairdeas sa Tiarna,tá lúcháir ar m'anam i mo Dhia.Óir chuir sé an slánú umam ina éadach,rinne sé mé a chuachadh i mbrat na fíréantachta,ar nós buachaill óg ag cur bláthfhleasc air chun a phóstanó brídeach á maisiú féin lena seoda.

11. Óir, mar a chuireann an talamh aníos a gheamhair,ar nós gairdín ag geamhrú ón síolchur,is amhlaidh a chuirfidh an Tiarna Dia aníos mar gheamharfíréantacht agus moladh i bhfianaise na gciníocha go léir.”