Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Íseáia 38 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Galar agus leigheas Hiziciá

1. Sna laethanta sin, buaileadh Hiziciá tinn agus bhí sé le bás. Tháinig an fáidh Íseáia mac Ámóz chuige agus dúirt leis: “Seo mar a deir an Tiarna: Déan do thiomna le do theaghlach, mar tá an bás agat; níl téarnamh i ndán duit.”

2. D'iompaigh Hiziciá a aghaidh ar an mballa agus chuir sé suas an phaidir seo chuig an Tiarna:

3. “Uch, a Thiarna, cuimhnigh, impím ort, mar a d'iompair mé mé féin i d'fhianaise le dílseacht agus faoi chroí mór maith, agus an rud a bhí maith i do shúile á dhéanamh agam.” Agus chaoin sé uisce a chinn.

4. Ansin ligeadh briathar an Tiarna le hÍseáia:

5. “Gabh agus abair le Hiziciá: Seo mar a deir an Tiarna, Dia Dháiví do shinsear: Tá d'urnaí cloiste agam agus do dheora feicthe agam. Tá mé chun tú a leigheas; faoi chionn trí lá, rachaidh tú suas go Teampall an Tiarna. Cuirfidh mé cúig bliana déag le do shaol.

6. Scaoilfidh mé saor thú as láimh rí na hAsaíre, agus déanfaidh mé an chathair seo a chumhdach.”

7. D'fhreagair Íseáia: “Seo duit ón Tiarna an comhartha go ndéanfaidh sé an rud a dúirt sé.

8. Bí ag coimhéad scáth na gréine ar chéimeanna Áchaz, tabharfaidh mé air filleadh deich gcéimeanna ar ais.” Agus d'fhill an ghrian ar ais na deich gcéimeanna a bhí sí tar éis a dhul síos.

Duan le Hiziciá

9. Duan Hiziciá, rí, Iúdá, ar ócáid a leigheasta ón ngalar a bhí air.

10. Bhí mé á rá: i mbláth mo mhaitheasaní foláir dom imeacht liomgo geataí Seól síos; is ann a choinneofar méar feadh a bhfanann agam de bhlianta.

11. Bhí mé á rá: Ní fheicfidh mé an Tiarna níos mói dtír na mbeo,ní fheicfidh mé a thuilleadhaon duine de mhuintir an tsaoil seo.

12. Tá m'áit chónaithe bainte dhíom,tá sí stoite ar nós an phubaill a bhíonn ag aoirí;mar a dhéanfadh fíodóir, tá mo shaol cornta suas agat,agus tú ar tí an uige a ghearradh.Ó mhaidin go faoithin tá tú do mo thabhairt chun críche,

13. agus mé ag screadaíl ansin go teacht na maidine;tá mo chnámha ina gconamar, mar bhrisfeadh leon iad,ó mhaidin go faoithin tá tú do mo thabhairt chun críche.

14. Mar a bheadh fáinleog ann, tá mé ag bíogarnach,tá mé ag olagón ar nós colúir;tá mo shúile á n‑iompú agam i dtreo na n‑ard,amharc i mo dhiaidh agus bí i d'urra agam.

15. Cad is féidir liom a rá, ná a chaitheamh suas leis an Tiarna,ó tharla gurb é féin a rinne an beart seo;beidh mé ag fánaíocht romham an dá lá a mhairfidh mé,agus m'anam go goirt ionam istigh.

16. Ach, a Thiarna, ina dhiaidh sin beidh m'anam beo i do chuideachta;is tú a thabharfaidh suaimhneas do mo spiorad.Beidh fáil ar théarnamh agam agus fadú saoil.

17. Óir an donas seo, tá sé á chlaochlú ina shéan;is tú a shábháil mé ar dhuibheagán an neamhní,óir chaith tú ar do chúla mo pheacaí go léir.

18. Ní thugann Seól moladh duit,ní féidir don Bhás tú a cheiliúradh;an dream a théann síos sa duibheagán,níl dóchas acu as do dhílseacht níos mó.

19. An beo, an beo amháin a cheiliúrann thú,mar a dhéanaim féin inniu.Athair mé ag meabhrú do dhílseachta dá chlann.

20. Tá an Tiarna i ngar chun mé a shábháil;mar sin seinnfimid ceol molta ar théadalaethanta uile ár saoil os comhair Theampall an Tiarna.

21. Dúirt Íseáia: “Cuirigí ceirín figí ar an neascóid agus tiocfaidh biseach air.”

22. Dúirt Hiziciá: “Cén comhartha a bheidh agam go rachaidh mé suas go Teampall an Tiarna?”