Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Íseáia 46 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Turnamh Bhéil

1. Tá Béil ar a ghlúine! Tá Neabó tar éis cúbadh chuige féin!Tá a n‑íola ar dhroim ainmhithe agus beithígh iompair,ina n‑ualach anuas ar bheithígh thraochta.

2. Cúbann siad agus cromann siad uile;gan ar a n‑acmhainn a lucht iompair féin a shábháil,ag imeacht mar aon leo i mbraighdeanas iad féin.

3. “Éistigí liom, a theaghlach Iacóib,a iarmhair uile de theaghlach Iosrael!sibhse a bhí ar iompar agam ó saolaíodh sibh,a bhí mar chúram agam ó bhroinn na máthar i leith.

4. Go dtí bhur seanaois beidh mise mar atá mé,agus go liatha bhur gceann beidh mise i mo thaca agaibh.Is é a rinne mé cheana nuair a d'iompair mé sibh;beidh mé mar thaca agaibh agus mar fhuascailt.”

Níl leithéid an Tiarna ann

5. Cé leis a gcuirfidh sibh i gcomparáid agus i gcóimheas mé,cé leis a gcuirfidh sibh mé i gcomórtas agus i gcosúlacht?

6. Tá dream ann a dhoirteann ór go fial as a sparánagus meánn siad airgead ar an ainsiléad.Fostaíonn siad orcheard chun dia a dhéanamh dóibhsléachtann siad síos agus tugann adhradh dó!

7. Tógann siad suas ar a nguaillí agus iompraíonn siad é,cuireann siad é san ionad ar dual dó seasamh ann.As an ionad ina bhfuil sé ní féidir leis bogadh.An té a ghlaonn air, ní thugann sé freagra dó,óna thrioblóid ní fhéadann sé a shábháil.

Tá an Tiarna ina Mháistir ar a bhfuil Romhainn

8. Meabhraígí sin, a lucht an éirí in airde,déanaigí machnamh air agus tagaigí ar bhur gciall;

9. cuimhnigí ar rudaí atá thart le fada an lá.Is mise Dia agus níl m'athrach annis mise Dia agus níl mo leithéid eile ar fáil!

10. Foilsím ón tús an deireadh a bheidh ann,foilsím riamh anall rudaí nár cuireadh i gcrích go fóill!Deirim: Déanfar mar a bheartaímagus gach is áil liom cuirfidh mé i gcrích.

11. Scairtim ar éan creiche anoir,ar fhear na cinniúna as tír i gcéin.Ní luaithe ráite ná déanta é!Ní luaithe beartaithe ná curtha i gcrích!

12. Éistigí liom, sibhse atá ag cailleadh misnighagus ar fada libh an bua gan teacht.

13. Tá mo bhua á thabhairt i ngar agam, ní fada uaibh é,ní bheidh moill ar mo shlánú.Deonóidh mé an slánú i Síón,ar mhaithe le hIosrael mo ghlóir!