Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Íseáia 53 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

1. “Cé a chreidfeadh an scéal is clos dúinn,agus neart an Tiarna, cé dó a nochtadh é?”

2. Amhail bachlóg is ea a d'fhás sé os ár gcomhaira mbeadh a fréamh i dtalamh tirim.Níl cruth ná cumthacht air, dá bhfaca sinnená scéimh ar bith go mbeadh dúil againn ann;

3. ach é ina dhíol tarcaisne agus tréigthe ag daoine,fear pianta agus seanaithne ag an mbreoiteacht air;a ndála siúd a gclúdaímid ar n‑aighthe ina bhfianaise,ba tháir agus ba tharcaisne linn é.

4. Ní hea! ach ár mbreoiteachtaí a bhí sé a iomparagus ár bpianta, ba iad a thromualach.Sinne, áfach, dar linn gur milleadh é,gur leag Dia lámh air agus go raibh sé cloíte.

5. Goineadh é as ucht ár gcoireanna,bascadh é as ucht ár gcionta.Airsean a cuireadh an pionós a thug sláinte dúinnagus trína fhearbacha tháinig cneasú orainne.

6. Sinn uile, amhail caoirigh, bhíomar ar seachrán,gach aon ag dul a bhealach féin.Agus d'aifir an Tiarna airsean ár gcionta go léir.

7. Fuair sé ainíde agus rinne sé beag de féin,agus níor oscail sé a bhéal.Mar a bheadh uan á chinnireacht chuig an seamlas,mar bheadh caora ina tost os comhair lucht a lomtha,níor oscail sé a bhéal.

8. Le barr éigin agus le breithiúnas tugadh ar shiúl é;cé atá buartha faoina chríoch?Sea! Teascadh é as tír na mbeo;as ucht ár gcoireanna a ciorraíodh é.

9. Tugadh uaigh dó i measc na gcoirpeachagus tuama i gcuideachta na saibhre,cé nach ndearna sé éagóir ar aon duineagus nach raibh cluain ná cealg ina bhéal.

10. Ba thoil leis an Tiarna é a bhascadh le breoiteacht.Má thugann sé a anam in éiric an pheaca,feicfidh sé a shliocht, cuirfidh sé fad lena shaol,agus rachaidh toil an Tiarna chun cinn ina lámha.

11. “Tar éis saothar a anama,feicfidh sé an solas agus beidh sásamh air.Lena phianta déanfaidh mo ghiolla fíréin de na sluaite,á luchtú féin le hualach a gcionta.

12. Is é sin an fáth a ndáilfidh mé na sluaite airagus roinnfidh sé an chreach leis na tréana,cionnas gur scaoil sé a anam leis an mbásagus gur áiríodh é ar líon na bpeacach,cé go raibh coireanna na sluaite ar iompar aigeagus é ag déanamh eadrána ar son na bpeacach.”