Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Íseáia 27 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

1. An lá sin, smachtóidh an Tiarnalena chlaíomh crua, lena chlaíomh mór laidir,Leiviatan, an nathair éalaitheach,Leiviatan, an nathair lúbarnach:maróidh sé dragan na farraige.

Fíniúin an Tiarna

2. An lá sin, canaigí an fíonghort taitneamhach!

3. Mise, an Tiarna, atá i mo chaomhnóir air;bím de shíor ag coinneáil uisce leisar eagla go dtitfeadh a dhuilliúr;de lá agus d'oíche bím á chaomhnú.

4. Fearg níl orm a thuilleadh!Fiú má bhíonn sceacha agus driseacha ann,cuirfidh mé cogadh orthu, dófaidh mé iad go léir!

5. Sin nó cead acu dul ar mo choimirceagus síocháin a dhéanamh liom.Is mairg nach ndéanann siad síocháin liom!

Trócaire agus Pionós

6. Sna laethe atá le teacht cuirfidh Iacób péacáin amach,tiocfaidh bláth agus toradh ar Iosrael;líonfaidh sé aghaidh na talún le torthaí.

7. An é gur leadhb Dia é mar a leadhb sé lucht a leadhbtha?Ar bhásaigh é mar a bhásaigh sé lucht a bhásaithe?

8. Chuir tú smacht air, á thiomáint amach agus á dhíbirt;chuir sé an ruaig air lena anáil bhorb, mar bheadh an ghaoth anoir ann.

9. Is amhlaidh sin a dhéantar leorghníomh in urchóid Iacóibagus seo é an luach a ghlanfaidh a pheaca:go gcaitheann sé le clocha na n‑altóirí go léirmar a chaithfeadh leis an chloch aoil a mheiltear.Cuaillí beannaithe ná galláin na gréine ní fhágfar ina seasamh

10. óir tá an chathair dhaingean ina fásach,tá sí tréigthe dearóil mar bheadh díthreabh ann.Is ann a thagann an tréad ag iníor,is ann a luíonn siad fúthu agus a chrinneann na craobhacha.

11. Tá na géaga críon, sa chaoi go scoitear iad;tagann mná agus lasann siad an tine leo.Óir is pobal é seo atá gan tuiscint,mar sin, an té a chruthaigh iad, níl trua aige dóibh;an té a dhealbhaigh iad, ní thaispeánann fabhar dóibh.

Fáistine

12. An lá sin, déanfaidh an Tiarna an grán a bhualadhó shruth na hAbhann go caise na hÉigipte,agus baileofar sibh aon ar aon, a chlann Iosrael.

13. An lá sin, séidfear an stoc móragus tiocfaidh siad siúd a bhí caillte i dtír na hAsaíreagus iad siad a díbríodh go críocha na hÉigipte,agus adhrfaidh siad an Tiarna ar an sliabh beannaithe in Iarúsailéim.