Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Íseáia 34 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Críoch le hEadóm

1. Gabhaigí i leith, a chiníocha, go n‑éiste sibh;a phobala, tugaigí aire;éisteadh an talamh agus gach a bhfuil ann,an domhan cláir agus a shliocht go léir!

2. Óir tá fearg ar an Tiarna leis na ciníocha ar fad,tá sé i bhfíoch leis an slua acu go léir;tá siad curtha faoi gheasa a millte aige,tá siad tugtha suas aige don ár.

3. Tá a gcuid marbhán á gcartadh amach,agus boladh ag éirí óna gcoirp;tá a gcuid fola ina slaoda ar na sléibhte;

4. tá slua na spéartha ar fad ag titim as a chéile.Tá na spéartha á gcornadh suas mar bheadh scrolla annagus slua na reann ag feo,mar a bheadh craobhacha fíniúna ag feo,mar dhuilliúr feoite an chrann figí.

5. Óir tá mo chlaíomh ar maos sna spéartha...Féach, tá sé ag tuirlingt ar Eadóm,ar an gcine atá daortha damhnaithe agam.

6. Tá claíomh ag an Tiarna agus é sách le fuil,tá sé bealaithe le blonag,le fuil na n‑uan agus na ngabhar,le geir cheathrún na reithí.Mar tá íobairt ag an Tiarna i mBozráagus eirleach mór aige i bhfearann Eadóm.

7. Tá ciníocha ag titim mar a thitfeadh damhra allta,in ionad tarbh, tá pobal gaiscíoch á leagan.Tá a dtalamh siúd múchta le fuil,agus a gcréafóg á leasú le geir.

8. Óir lá díoltais ag an Tiarna atá annagus bliain chúitimh ag curadh cosanta Shíón.

9. Beidh srutháin thír Eadóm arna n‑iompú ina bpicagus a créafóg ina cloch ruibhe;tá an dúiche in aon dóiteán pice amháin.

10. Oíche nó lá ní théann múchadh uirthi,tá an toit ag dul suas uaithi de shíor;beidh ina fásach ó ghlúin go glúin,duine daonna ní ghabhfaidh tríthi go deo.

11. Beidh sí ina gnáthóg ag an mbonnán buí agus ag an ngráinneog;beidh cónaí ann ag an scréachóg agus ag an bhfiach dubh;sínfidh an Tiarna dorú an éagrutha léi,agus leibhéal na foilmhe.

12. Beidh [a n‑áit chónaithe ag na púcaí inti];ní bheidh a cuid uaisle ar fáil níos mó,ní ghairfear ríthe inti feastaagus beidh a taoisigh go léir ina neamhní.

13. Ina cuid pálás beidh sceacha ag fas,agus driseacha agus feochadáin ina dúnta;beidh sí ina huaimheanna ag madraí allta,mar áitreabh ag ulchabháin.

14. Casfaidh cait allta le faolchúnna inti,agus beidh na púcaí ansin ag glaoch ar a chéile;is inti a rachaidh an chailleach oíche ar ceathrúin,ar lorg suaimhnis di féin.

15. Déanfaidh an nathair a nead inti agus béarfaidh a cuid uibheacha;is inti a rachaidh sí ar gor agus a ligfidh amach a hál;is inti fós a bhaileoidh na seabhaic le chéile,

16. Cuardaigí i leabhar an Tiarna agus léigí;oiread agus ceann amháin níl in easnamh!Óir is é a bhéalsan a d'ordaigh é,agus a spioradsan a thug le chéile iad,gach aon acu agus a leathéan in éineacht leis.

17. Óir tá a gcinniúint uile curtha ar chrainn aige,is í a lamhsan a roinn a gcuid orthu leis an dorú.Beidh seilbh acu uirthi go deo,beidh siad ina gcónaí inti ó ghlúin go glúin.