Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 45 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 45

Priodas y brenin

1. Symbylwyd fy nghalon gan neges sydd braf,Ac adrodd fy nghân am y brenin a wnaf,Ac y mae fy nhafod yn llithro mewn hoen,Fel pin ysgrifennydd yn llithro dros groen.

2-3. Does undyn mor deg ag wyt ti, ac mae grasYn disgyn o’th wefus; bendithiwyd dy dras.O gwisga, ryfelwr, dy gledd ar dy glun;Â mawredd gogoniant addurna dy hun.

4-5. Marchoga o blaid beth sy’n gyfiawn a gwir;Dangosed dy nerth fod llaw Duw yn y tir.Dy saethau yng nghalon d’elynion sydd llym,Syrth pobloedd o danat yn gwbl ddi-rym.

6-7. Tragwyddol dy orsedd, fel gorsedd ein Duw,A gwialen cyfiawnder dy deyrnwialen yw.Am wrthod y drwg, rhoi cyfiawnder mewn bri,Ag olew llawenydd eneiniodd Duw di.

8-9. Myrr, aloes a chasia dy ddillad i gyd,Telynau tai ifori’n canu iti o hyd;Mae tywysogesau’n dy lys mawr ei foeth,A’th wraig wrth dy ochor mewn aur Offir coeth.

10-11. O gwrando di, ferch, a rho sylw er llesâd:Anghofia dy bobl, a chartref dy dad;A’r brenin a chwennych dy degwch yn siŵr,Oherwydd ef ydyw dy arglwydd a’th ŵr.

12-13. Ferch Tyrus, ymostwng i’r brenin â rhodd,A braint cyfoethogion fydd rhyngu dy fodd.Mor wych yw’r frenhines sy’n dyfod i’n mysg,A chwrel mewn aur yn addurno ei gwisg.

14-15. Mewn brodwaith fe’i dygir yn rhwysgfawr i’th ŵydd,A’i holl gyfeillesau’n cyflawni eu swydd,Yn dilyn o’i hôl hi yn ysgafn eu bronI balas y brenin yn hapus a llon.

16-17. Yn lle bu dy dadau daw meibion i ti,A thithau a’u gwnei’n dywysogion o fri.A minnau, mynegaf byth bythoedd dy glod:Bydd pobl yn dy ganmol tra bo’r byd yn bod.