Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 109 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 109

Duw’n sefyll o blaid y gorthrymedig

1-3. Paid â thewi, Dduw fy moliant.Pobl ddrwg a ddywedasantEu celwyddau cas amdanaf,A, heb sail, ymosod arnaf.

4-5. Cwynant am fy ngharedigrwydd;Rwy’n gweddïo drostynt, Arglwydd.Drwg am dda i mi a dalant,Cas am gariad, a dywedant:

6-7. “Rhowch ar ei ddeheulaw elyn;Euog fydd, a’i weddi’n wrthun.Boed ei ddyddiau’n brin, a rhodderArall yn ei swydd ar fyrder.

8-11. Boed ei blant ef yn amddifaid,Yn gardotwyr ac yn grwydriaid.Aed ei eiddo i’r beilïaid,A’i enillion i estroniaid.

12-13. Na wnaed neb ag ef drugaredd,Na gwneud ffafr â’i blant, na’u coledd.Torrer ymaith ei hiliogaeth,Dileu’i enw o fewn cenhedlaeth.

14-15. Na ddilëer holl ddrygioniEi gyn-dadau na’i rieni;Cofied Duw mor anwir oeddynt,A dileu pob cof amdanynt.

16-17a. Ni fu hwn erioed yn ffyddlon,Ond melltithiodd y rhai tlodionA’r drylliedig hyd at angau.Deued melltith arno yntau.

17b-19. Gan na hoffai ef fendithio,Pell fo bendith oddi wrtho.Gwisgodd felltith megis dillad;Bydded hon amdano’n wastad.”

20-21. Hyn a fo dy dâl, O Arglwydd,I’m cyhuddwyr; tyrd yn ebrwydd,Er mwyn d’enw, i weithreduDrosof fi, ac i’m gwaredu.

22-24. Tlawd a thruan wyf; fe dderfyddF’egni megis cysgod hwyrddydd.Mae fy ngliniau’n wan gan ympryd;Tenau ydwyf a newynllyd.

25-26. Rwy’n gyff gwawd i bawb; pan welantFi, eu pennau a ysgydwant.Arglwydd, cymorth fi mewn llesgedd,Achub fi yn dy drugaredd.

27-29. Dangos iddynt dy lareidd-dra;Pan felltithiant hwy, bendithia.Deued mawr gywilydd arnynt,Boed eu gwarth fel gwisg amdanynt.

30-31. Yng ngwydd tyrfa fawr moliannafFi yr Arglwydd; fe’i clodforaf.Ar ddeheulaw’r tlawd, digysur,Saif i’w achub rhag cyhuddwyr.