Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 104 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 104

Emyn i’r Creawdwr

1-3. Dy wisg, ysblander ydyw hi;Dy fantell yw y wawr.Fe daeni’r nef fel llen;Dy blas a seiliaist gyntGoruwch y dyfroedd; ei drwy’r nenAr esgyll chwim y gwynt.

4-7. Gwyntoedd a fflamau tânSydd weision oll i ti.Sylfaenaist ti y ddaer achlân,Ac nis symudir hi.Bu’r dyfnder yn gor-doi’iMynyddoedd mawr i gyd,Ond gwnaethost ti i’r dyfroedd ffoiA chilio rhag dy lid.

8-12. I’r lle a bennaist ânt;Gosodaist iddynt hwyDerfynau pendant fel na chântOrchuddio’r ddaear mwy.Mewn hafnau diystŵrFe roist ffynhonnau iachLle daw’r bwystfilod gwyllt am ddŵr,Lle nytha’r adar bach.

13-15. O’th blas rwyt yn dyfrhauY ddaear; tyfi diY gwellt i’r gwartheg; rwyt yn hauAt ein gwasanaeth ni.Cawn ddwyn o’r ddaear wledd:Yn fara trown ei hŷd;Cawn olew i ddisgleirio’n gwedd,A gwin i lonni’n bryd.

16-18. Digoni a wnei y coed,Hen gedrwydd Lebanon,Lle bu’r ciconia’n byw erioed,Lle nytha’r adar llon.Ar y mynddoedd pawrY geifr, yn fodlon, glyd,A lloches yw’r clogwyni mawrI’r brochod mân i gyd.

19-23. Trefnaist ei chylch i’r lloer;Daw’r hirnos, pan y maeBwystfilod gwig, â’u rhuo oer,Yn prowla am eu prae.Ond pan ddaw’r haul i’w daith,Fe giliant hwy yn llwyr.Daw pobl allan at eu gwaithA’u llafur hyd yr hwyr.

24-26. Doeth a niferus iawnYw gwaith dy law, O Dduw:Mae’r ddaear lydan oll yn llawnO’th greaduriaid byw;A’r môr â’i bysg di-ri,A’i longau o bob llun,A Lefiathan, a wnest tiEr sbort i ti dy hun.

27-30. Arnat dibynnu a wnântAm ymborth yn ei bryd.Pan roi, fe’u casglant, ac fe gântEu llwyr ddiwallu i gyd.Pan ei â’u hanadl frau,Dychwelant yn llwch mud,Ond daw dy anadl di i fywhauAc adnewyddu’r byd.

31-32. Gogoniant Duw a fo’nDragywydd a di-goll.A bydded iddo lawen sônAm ei weithredoedd oll.Pan fwria’i drem i’r llawr,Fe bair ddaeargrynfeydd;Pan gyffwrdd â’r mynyddoedd mawr,Fe fygant gan losgfeydd.

33-35. Canaf i’r Arglwydd gân,A’i foli tra bwyf byw,A boed fy myfyrdodau’n lânA chymeradwy i Dduw.Yr anfad yn ein plith,Erlidied hwy o’u tref.Bendithiaf fi yr Arglwydd byth,A molwch chwithau ef.