Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 73 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 73

Duw yw fy nghryfder a’m cyfran

1-5. Da yw Duw, yn sicr, i’r rhai pur o galon.Llithrais bron drwy genfigennu wrth y rhai trahausAm eu bod heb ofid, ac yn iach a bodlon –Nid fel y tlawd, mewn helynt yn barhaus.

6-9. Mae eu balchder, felly, yn gadwyn am eu gyddfau.Y mae trais yn wisg amdanynt, a’u calonnau’n ffôl.Gwawdiant a bygythiant ormes, a’u tafodau’nTramwy trwy’r wybren, a thros fryn a dôl.

10-12. Try y bobl, am hynny, atynt gan ddywedyd,“Y Goruchaf – sut y gŵyr? Beth ydyw’r ots gan Dduw?”Felly y mae’r rhai’r drwg – bob amser mewn esmwythyd,Ac yn hel cyfoeth mawr tra byddant byw.

13-15. Cwbl ofer im oedd cadw’n lân fy nghalon,Cans ni chefais ddim ond fy mhoenydio drwy y dydd;Ond pe dywedaswn, “Dyma fy nadleuon”,Buaswn wedi gwadu teulu’r ffydd.

16-20. Eto, anodd ydoedd deall hyn, nes imiFynd i gysegr Duw a gweld beth yw eu diwedd hwy.Llithrig yw eu llwybr; yn sydyn fe’u dinistri.Ciliant fel hunllef, ac nis gwelir mwy.

21-23. Mor ddiddeall oeddwn yn fy siom a’m chwerwder,Ac yn ymddwyn fel anifail tuag atat ti.Ond, er hynny, yr wyf gyda thi bob amser.Yr wyt yn cydio yn fy neheulaw i.

24-26. Fe’m cynghori i, a’m derbyn mewn gogoniant.Pwy sydd gennyf yn y nef na’r ddaear ond tydi?Er i’m cnawd a’m calon fynd i lwyr ddifodiant,Duw yw fy nghryfder byth, a’m cyfran i.

27-28. Yn wir, fe ddifethir pawb sy’n bell oddi wrthyt,Ond peth da i mi yw bod yn agos at fy Nuw.Ti yw f’Arglwydd Dduw, ac fe gaf gysgod gennytI ddweud dy ryfeddodau tra bwyf byw.