Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 145 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 145

Llywodraeth dragwyddol Duw

1-3. Fy Nuw, O Frenin, fe’th ddyrchafaf di;Dy enw beunydd a fendithiaf fi.Mawr yw yr Arglwydd, teilwng iawn o glod,Ac anchwiliadwy ydyw ei holl fod.

4-5. Molianna’r naill genhedlaeth wrth y llallDy holl weithredoedd nerthol yn ddi-ball.Dywedant am d’ysblander di o hyd,A sylwi ar dy ryfeddodau i gyd.

6-7. Cyhoeddant rym dy holl weithredoedd mawr,Ac adrodd am dy fawredd bob yr awr.Dygant i gof dy holl ddaioni, O Dduw,A chanu am dy gyfiawnder tra bônt byw.

8-9. Graslon a llawn trugaredd ydyw Duw,Araf i ddigio, llawn ffyddlondeb yw.Daionus yw yr Arglwydd wrth bob un,Trugarog wrth holl waith ei ddwylo’i hun.

10-12. Dy waith i gyd a’th fawl, ac mae dy saintYn dy fendithio, O Dduw, gan ddweud am faintDy nerth, a sôn am rwysg dy deyrnas diI beri i bawb weld ei hysblander hi.

13. Teyrnas dragwyddol yw dy deyrnas di,Saif dy lywodraeth byth heb golli’i bri.Ffyddlon yw’r Arglwydd yn ei eiriau i gyd,Trugarog ei weithredoedd ef o hyd.

14-16. Cwyd bawb sy’n syrthio; gwna y cam yn syth;Try llygaid pawb mewn gobaith ato byth;Â’th law’n agored, bwydi hwy, O Dduw.Diwelli, yn ôl d’ewyllys, bopeth byw.

17-19. Cyfiawn yw’r Arglwydd da yn ei holl ffyrdd,A ffyddlon yw yn ei weithredoedd fyrdd;Nesâ at bawb sy’n galw arno ef.Gwna eu dymuniad, gwrendy ar eu llef.

20-21. Gofala Duw am bawb a’i câr yn wir,Ond mae’n dinistrio’r holl rai drwg o’r tir.Moliannaf ef; ac fe fydd popeth bywByth yn bendithio enw sanctaidd Duw.