Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 50 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 50

Gwir addoliad

1-4. Fe alwodd Duw y duwiauBreswylwyr yr holl fyd.O Seion y llewyrcha,Fe ddaw, ac ni bydd fud.Bydd tymestl fawr o’i gwmpas,O’i flaen fe ysa tân,A geilw ar nef a daearI dystio i’w eiriau glân.

5-6. Fe ddywed, “Casglwch atafFy holl ffyddloniaid i,Y rhai a wnaeth trwy aberthGyfamod gyda mi.A’r nefoedd a gyhoedda’iGyfiawnder yn gytûn,Cans nid oes barnwr arall,Dim ond ein Duw ei hun.

7-10. O gwrando, Israel, tystiafYn d’erbyn. Fi yw Duw.Ceryddu dy aberthauNi fedraf yn fy myw.Ond ni chymeraf fustachNa bychod geifr o’th dŷ,A minnau’n berchen popethSy’n pori ar fryniau lu.

11-14a. Mi adwaen yr ymlusgiaidA’r adar oll i gyd.Pe clemiwn, ni chaet wybod,Cans eiddof fi’r holl fyd.Cig teirw a gwaed bychod,Nid ydynt ddim i mi.Yr hyn a fynnaf gennytYw dy addoliad di.

14b-16. Am hynny, tâl, O Israel,Dy addunedau i Dduw.Os gelwi yn nydd cyfyngder,Fe’th gadwaf di yn fyw.Ond wrth bob un drygionuDywedaf: Sut wyt tiYn meiddio sôn am ddeddfauFy nglân gyfamod i?

17-21b. Rwyt yn casáu disgyblaeth,Yn bwrw ’ngeiriau o’th ôl,Yn cadw cwmni i ladronA godinebwyr ffôl;Dy dafod drwg, enllibusYn nyddu twyll mor chwim;A thybiaist ti na faliwn,Am na ddywedais ddim.

21c-23. Ystyriwch hyn yn fanwl,Chwi sy’n anghofio Duw,Rhag imi droi a’ch darnio,Heb neb i’ch cadw’n fyw.Y sawl sy’n diolch imiA dilyn ffordd y nefYw’r sawl sy’n f’anrhydeddu,Ac fe’i hachubaf ef.”