Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 139 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 139

I ble’r af oddi wrth Dduw?

1-4. Arglwydd, yr wyt ti’n f’adnabod;Gwyddost ti yn iawn pa brydYr wy’n eistedd ac yn codi;Gwyddost beth sydd yn fy mryd.Fe fesuraist fy holl gerdded,Gwyddost bopeth rwy’n ei wneud,Ac fe wyddost fy holl eiriauCyn i’m tafod i eu dweud.

5-8. Taenaist dy ddeheulaw drosof;Amgylchynaist fi o’r bron;Ond rhy ryfedd a rhy uchelImi yw’r wybodaeth hon.I ble’r af oddi wrth dy ysbryd?Ple y ffoaf rhagot ti?Os i’r nefoedd, yr wyt yno;Os i Sheol, wele di.

9-12. Os ehedaf ar adenyddChwim y wawr i ben draw’r byd,Yno hefyd dy ddeheulawA’m cynhaliai i o hyd.Os dywedaf, “Gall tywyllwchNos fy nghuddio,” gwn na fyddDim i ti’n dywyllwch, Arglwydd,Ond goleua’r nos fel dydd.

13-15. Ti a greodd f’ymysgaroedd;Lluniaist fi yng nghroth fy mam.Molaf di – rhyfeddol ydwyt,A’th weithredoedd heb un nam.Da’r adwaenost fi. Ni chuddiwydFy ngwneuthuriad rhagot tiPan, yn nyfnder cudd y ddaear,Y gwnaed ac y lluniwyd fi.

16-18. Cyn fy ngeni, ysgrifennaistYn dy lyfr holl dro fy rhod,Ac fe ffurfiaist fy holl ddyddiauPan nad oedd yr un yn bod.O mor ddwfn yw dy feddyliau,Mor lluosog ydynt hwy;Lluosocach ŷnt na’r tywod;Pe’u cyfrifwn, wele fwy!

19-20. O na byddit ti, O Arglwydd,Yn dinistrio gyda gwgY drygionus, fel y troaiOddi wrthyf y rhai drwg –Y rhai gwaedlyd sy’n dy herioMor ddichellgar yn dy fyd,Ac yn gwrthryfela’n oferYn dy erbyn di o hyd.

21-24. Onid wy’n casáu, O Arglwydd,Bawb sy’n dy ffieiddio di?Fe’u ffieiddiaf â chas perffaith,A gelynion ŷnt i mi.Chwilia fi, O Dduw, a phrofaFy meddyliau i bob un;Ac os ydwyf ar ffordd distryw,Arwain fi i’th ffordd dy hun.