Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 115 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 115

Rhagoriaeth ein Duw

1-3. Dyro di ogoniant,Arglwydd, nid i ni,Ond i’th enw, canysCariad ydwyt ti.Pam yr hola’r gwledydd,“Ple y mae eu Duw?”Mae’n Duw ni’n y nefoedd;Crëwr popeth yw.

9. Israel, ymddiriedaYn yr Arglwydd Dduw,Cans dy gymorth parodDi, a’th darian yw.

4-6a. Duwiau y cenhedloedd,Delwau ŷnt bob un,Delwau aur ac arianO waith dwylo dyn.Y mae ganddynt enau,Ond y maent yn fud;Dall eu llygaid; byddarYw eu clustiau i gyd.

10. O dŷ Aaron, credwchYn yr Arglwydd Dduw,Cans eich cymorth parodChwi, a’ch tarian yw.

6b-8. Ffroenau nad aroglant,Dwylo na wnânt waithSydd i’r delwau mudion:Traed na cherddant chwaith.Y mae eu gwneuthurwyrYr un mor ddi-werth,A phawb sy’n ymddiriedYn eu grym a’u nerth.

11. Chwi sy’n ofni’r Arglwydd,Rhowch eich cred yn Nuw,Cans eich cymorth parodChwi, a’ch tarian yw.

12-14. Y mae Duw’n ein cofio,A’n bendithio a wna.Fe fendithia IsraelA thy Aaron dda,A phawb sy’n ei ofni,Boed yn fach neu’n fawr.Amlhaed Duw chwiOll, a’ch plant yn awr.

15. Boed i chwi gael bendithGan yr Arglwydd Dduw;Crëwr mawr y nefoeddA’r holl ddaear yw.

16-18. Am y nefoedd uchod,Eiddo’r Arglwydd yw;Ond fe roes y ddaearI blant dynolryw.Ni all neb o’r meirwFoli Duw o’u tref,Ond nyni’n oes oesoeddA’i moliannwn ef.Molwch bawb yr Arglwydd,A bendithiwch Dduw,Cans eich cymorth parodChwi, a’ch tarian yw.