Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 33 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 33

Llygaid Duw ar y rhai sy’n disgwyl wrtho

1-3. Llawenychwch, chwi rai cyfiawn,Yn yr Arglwydd, gweddus yw.Canwch salmau iddo â’r dectant,Ar y delyn molwch Dduw.Canwch iddoGân o’r newyddAr y tannau, a rhowch floedd.

4-6. Canys gwir yw gair yr Arglwydd;Ffyddlon yw ei waith i gyd.Fe gâr farnu mewn cyfiawnder;Llawn o’i gariad yw’r holl fyd.Trwy ei airAnadl ei enauGwnaed y nefoedd a’i holl lu.

7-9. Casgla’r môr fel dŵr mewn potel,A chrynhoi’r dyfnderau ynghyd.Ofned yr holl ddaear rhagddo,Ac arswyded pobloedd byd.Cans llefarodd,A bu felly.Fe orchmynnodd: hynny a fu.

10-12. Mae’n diddymu holl gynllwynionPobloedd a chenhedloedd byd;Ond mae’i gyngor ef yn sefyllDros y cenedlaethau i gyd.O mor ddedwyddYdyw’r genedlA ddewisodd iddo’i hun.

13-15. Y mae’n tremio i lawr o’r nefoeddAc yn gweld pawb oll o’r bron;O’r lle y triga y mae’n gwylioHoll drigolion daear gron.Llunia feddwlPawb ohonynt,A dealla’r cwbl a wnânt.

16-19. Ni all byddin achub brenin,Ni all cryfder achub cawr,Ni all march roi dim ymwared,Ond mae llygaid Duw bob awrAr y rhai sy’nDisgwyl wrtho,Ac fe’u ceidw hwy yn fyw.

20-22. Fe ddisgwyliwn wrth yr Arglwydd,Tarian ein hamddiffyn yw.Llawenycha’n calon ynddo;Rhown ein ffydd yn enw Duw.Arglwydd dangoDy ffyddlondeb,Cans gobeithiwn ynot ti.