Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 34 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 34

Bendithiaf yr Arglwydd bob amser

1-5. Bendithiaf yr Arglwydd bob amser,Yn Nuw y caf bleser o hyd;Cydfolwch â mi, chwi rai gwylaidd,Dyrchafwn ei enw ynghyd.Pan geisiais yr Arglwydd, ateboddA’m gwared o’m hofn. Gloyw ywWynebau’r rhai nas cywilyddir,Y rhai sydd yn edrych ar Dduw.

6-8. Myfi yw’r un isel a waeddodd,A’r Arglwydd a’m clywodd yn syth,A’m gwared o’m holl gyfyngderau.Gwersylla ei angel ef bythO amgylch y rhai sy’n ei ofni,A’u gwared. Gwyn fyd pawb a wnaEi loches yn Nuw. Dewch a phrofwch,A gweld fod yr Arglwydd yn dda.

9-11. Ei seintiau ef, ofnwch yr Arglwydd.Nid oes eisiau byth ar y rhaiA’i hofna. Y mae yr anffyddwyrYn dioddef o hyd dan eu bai,Ond nid yw y rhai sydd yn ceisioYr Arglwydd yn brin o ddim da.Dewch, blant, gwrandewch arnaf, a dysgafI chwi ofn y Duw a’ch boddha.

12-17. Oes rhywun ohonoch sy’n chwennychByw’n hir, gweld daioni a’i fwynhau?Ymgadw rhag traethu drygioni,Gwna dda, a chais hedd sy’n parhau.Mae’r Arglwydd yn gwarchod y cyfiawn,A’i glustiau’n agored i’w cri,Ond mae’n gwrthwynebu’r drygionus,I ddifa pob cof am eu bri.

18-22. Mae’n gwrando gwaedd pobl am gymorth,Yn gwared y rhai calon-friw.Daw llawer o adfyd i’r cyfiawn,Ond gŵyr fod yr Arglwydd yn driw:Fe geidw’i holl esgyrn yn gyfan,Ond cosbi’r rhai drwg â’i law gref.Gwareda yr Arglwydd ei weisionA phawb sy’n llochesu ynddo ef.