Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 143 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 143

Sychedu am Dduw

1-2. Arglwydd, clyw fy ngweddi, gwrando fy neisyfiad.Yn dy fawr ffyddlondeb a’th gyfiawnder, ateb fi.Paid â rhoi dy was, O Arglwydd, dan gondemniad:Nid oes neb byw yn gyfiawn o’th flaen di.

3-5a. Y mae’r gelyn wedi f’ymlid i a’m llorio,Gwnaeth im eistedd, fel y meirw, mewn tywyllwch du.Pallodd f’ysbryd ynof, ac rwyf yn arswydo,Ond rwyf yn cofio am yr hyn a fu.

5b-6. Ar bob peth a wnaethost yr wyf yn myfyrio,Ac yr wyf yn meddwl am holl waith dy ddwylo gwych.Arglwydd, rwyf yn estyn atat ti fy nwylo,Ac yn sychedu amdanat fel tir sych.

7-8a. Brysia ataf, Arglwydd; pallu y mae fy ysbryd;Arglwydd, paid â chuddio d’wyneb oddi wrthyf fi,Neu mi fyddaf fel y meirw yn yr isfyd.Rho im, y bore, flas o’th gariad di.

8b-9. Cans rwyf yn ymddiried ynot, Arglwydd ffyddlon.Dangos imi’r ffordd i’w cherdded, cans dyrchefais iF’enaid atat. Gwared fi rhag fy ngelynion,Oherwydd ffois am gysgod atat ti.

10-11a. Dysg im wneuthur dy ewyllys di a’th fwriad,Canys ti, O Arglwydd, ti yn unig, yw fy Nuw.Boed i’th ysbryd da fy arwain i dir gwastad;Er mwyn dy enw cadw fi yn fyw.

11b-12. Yn dy fawr gyfiawnder dwg fi o’m hanallu,A’m gelynion, yn dy gariad mawr, distawa di.A dinistria’r holl rai sydd yn fy ngorthrymu,Canys dy was, O Arglwydd, ydwyf fi.