Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 107 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 107

Diolched pawb i’r Arglwydd

1-3. “Diolched pawb i’r Arglwydd,Cans da a ffyddlon yw,”Yw cân pawb a waredwydTrwy law yr Arglwydd Dduw.Fe’u cipiodd o law’r gelyn,A’u cynnull i un lleO’r dwyrain a’r gorllewin,O’r gogledd ac o’r de.

8. Bydded iddynt ddiolchAm holl ffyddlondeb Duw,Ac am a wnaeth i’w bobl gaeth,Cans cariad yw.

4-7. Aeth rhai ar goll mewn drysi,Heb ffordd at le i fyw.Yr oeddent yn newynog,Ac yn sychedig, wyw.Gwaeddasant ar yr Arglwydd,A’u gwared a wnaeth ef,A’u harwain hyd ffordd unionI ddiogelwch tref.

8-9. Bydded iddynt ddiolchAm holl ffyddlondeb Duw;Eu porthi a wnaeth â mêl a llaeth,Cans cariad yw.

10-14. Roedd rhai mewn carchar tywyllAm wrthod ufuddhauI eiriau Duw, yn gaethionHeb undyn i’w rhyddhau.Gwaeddasant ar yr Arglwydd,A’u gwared a wnaeth ef,A’u dwyn hwy o’r tywyllwch,A dryllio’r gadwyn gref.

15-16. Bydded iddynt ddiolchAm holl ffyddlondeb DuwYn dryllio’r pyrth a’r heyrn drwy wyrth,Cans cariad yw.

17-20. Roedd rhai, yn sgîl eu pechod,Yn ynfyd a di-hedd;Casaent fwyd, a daethantYn agos at y bedd.Gwaeddasant ar yr Arglwydd,A’u gwared a wnaeth ef.Iachaodd hwy, a’u hachub,Drwy nerthol air y nef.

21-22. Bydded iddynt ddiolchAm holl ffyddlondeb Duw:Mynegi i’r byd ei wyrthiau i gyd,Cans cariad yw.

23-30. Aeth rhai i’r môr mewn llongau,A gwelsant Dduw y gwyntYn corddi’r don nes troellentFel meddwon ar eu hynt.Gwaeddasant ar yr Arglwydd,A’u gwared a wnaeth ef.Fe wnaeth i’r storm dawelu,A dug hwy tua thref.

31-32. Bydded iddynt ddiolchAm holl ffyddlondeb Duw,A’i foli ymhlith ei bobl byth,Cans cariad yw.

33-36. Mae’n troi ffynhonnau’n sychdirI gosbi pobl ddrwg.Mae’n troi tir sych yn ffrwythlonI rai newynog. DwgHwy yno i godi dinas;Cânt blannu a chânt hau.Bydd ef yn eu bendithioAc yn eu hamlhau.

8. Bydded iddynt ddiolchAm holl ffyddlondeb Duw,Am gnydau’r haf, am wartheg braf,Cans cariad yw.

37-42. Pan fyddant hwy dan orthrwm,Fe ddaw a thywallt gwarthAr eu gormeswyr creulon,A’u gyrru i anial barth;Ond cwyd y tlawd o’i ofid,Cynydda’i deulu i gyd.Fe lawenha yr uniawn,Ond bydd y drwg yn fud. 8 Bydded iddynt ddiolchAm holl ffyddlondeb Duw;

43. Os doeth wyt, myn roi sylw i hyn,Cans cariad yw.