Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 102 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 102

Galaru a gweddïo dros Seion

1-3. O Arglwydd, clyw fy ngweddi; doedFy llef hyd atat ti.Na chudd dy wyneb rhagof; boedIt glywed ing fy nghri.Dyro im ateb yn ddi-oed,Cans darfod yr wyf fi,A’m holl gorff yn llosgi megis ffwrn.

4-7. Gwywo fel glaswellt a fu’n ir,A nychu yw fy ffawd.Oherwydd sŵn f’ochneidio hir,Mae f’esgyrn trwy fy nghnawd.Yr wyf fel brân mewn anial dir,Tylluan adfail tlawd,Fel aderyn unig ar ben to.

8-11. I’m gwawdwyr nid yw f’enw iOnd rheg o flaen y byd.Lludw fy mwyd, a dagrau’n lliA yfaf. Yn dy lidFy mwrw o’r neilltu a wnaethost ti;Mae ’mywyd i i gydMegis cysgod hwyr neu laswellt gwyw.

12-15. Arglwydd, am byth gorseddwyd di;Fe godi i drugarhau;Canys fe ddaeth yr amser iDosturio wrth Seion frau.Hoff gan dy weision ei llwch hi.Pan ddeui i’w chryfhauBydd cenhedloedd byd yn crynu o’th flaen.

16-18. Fe adeilada’r Arglwydd DduwEi Seion, a daw dyddY gwelir eto’i fawredd; clywGri’r gorthrymedig prudd.Hyn oll, ysgrifenedig ywI genedlaethau a fydd.Genir eto bobl i’w foli ef.

19-22. Cans bu i’r Arglwydd drugarhau.O’r nef fe fwriodd dremAr garcharorion, a’u rhyddhauRhag angau a gormes lem,Fel bod i’w enw mawr barhauDrwy holl JerwsalemPan ddaw’r byd ynghyd i’w foli ef.

23-25. O Arglwydd Dduw, byrheaist tiFy nyddiau yn y byd.Dywedaf am fy einioes i,“Na chymer hi cyn pryd”.Cans pery dy flynyddoedd diDrwy’r cenedlaethau i gyd.Creaist ddaear; gwaith dy law yw’r nef.

26-28. Derfydd y rhain, a llwyr lesgáu,Ond nid ei di’n ddim hŷn.Treulio a wnânt fel dillad brau,Ond yr wyt ti yr un.Bydd plant dy weision yn parhauYn Seion hardd ei llun,A’u hiliogaeth dan d’amddiffyn di.