Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 118 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 118

Emyn o Ddiolchgarwch

1-4. Diolchwch bawb i’r Arglwydd mawr,Cans ffyddlon yw o hyd.Uned tŷ Aaron oll yn awr,Ac Israel oll i gyd,A phawb o’r rhai dros ddaear lawrA’i hofna, i ddweud ynghyd:“Mae’i ffyddlondeb ef yn para byth”.

5-8. Gwaeddais mewn ing, ac yna daethYr Arglwydd i’m rhyddhau.A Duw o’m tu, nid ofnaf waeth:Pa ddyn all fy llesgáu?A Duw o’m plaid, caf weld yn gaethY rhai sy’n fy nghasáu.Gwell rhoi ffydd yn Nuw nag yn nerth dyn.

9-12. Gwell yw gobeithio yn Nuw yn llwyrNag mewn arweinwyr ffôl.Daeth y cenhedloedd gyda’r hwyr,Ond gyrraf hwy yn ôl.Heidiant fel gwenyn o gylch cwyr,Fel tân mewn drain ar ddôl;Ond yn enw Duw gorchfygaf hwy.

13-16. Gwthiwyd fi’n galed, nes fy modAr syrthio, ond rhoes DuwGymorth i mi; fy nerth a’m clodA’m gwaredigaeth yw.Clywch gân achubiaeth heddiw’n dodO bebyll y rhai byw:“Mae deheulaw Duw yn rymus iawn”.

17-21. Nid marw ond byw a fyddaf fi.Adroddaf am ei waith.Disgyblodd Duw fi’n llym, ond niBu imi farw chwaith.Agorwch byrth y deml i mi,A rhoddaf ddiolch maithI ti, Arglwydd, am fy ngwared i.

22-24. Mae’r garreg y gwrthodwyd hiGan y penseiri i gydYn bennaf conglfaen y tŷ,A ninnau’n synnu’n fud.Hwn ydyw dydd d’amlygu diYn Arglwydd yr holl fyd;Gorfoleddwn ynddo a llawenhawn.

25-27a. Erfyniwn arnat, Arglwydd, clyw,Ac achub, llwydda ni.Sanctaidd a bendigedig ywA ddaw yn d’enw di.Rhoddwn yn awr o dŷ ein DuwEi fendith arnoch chwi.Y mae’r Arglwydd, ein goleuni, yn Dduw.

27b-29. Ymunwch â’r orymdaith fawrAt gyrn yr allor wiw.Ti yw fy Nuw; diolchaf nawr;Dyrchafaf di, fy Nuw.Diolchwch bawb i’r Arglwydd mawr,Cans Duw daionus yw;Mae’i ffyddlondeb ef yn para byth.