Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 38 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 38

Cyffes un claf

1-3. O Arglwydd, na cheryddaFi yn dy ddicter mawr.Y mae dy saethau’n suddoI mewn i mi yn awr.Y mae dy law’n drwm arnaf,Ac nid oes rhan o’m cnawdYn gyfan gan dy ddicter,Ac afiach f’esgyrn tlawd.

4-7. Fy mhechod a’m camweddauSydd faich rhy drwm i mi.Mae ’mriwiau cas yn crawniGan fy ffolineb i.Fe’m plygwyd a’m darostwng,Galaraf drwy y dydd,Fy llwynau’n llosg gan dwymyn,A’m cnawd yn afiach, brudd.

8-10. Mae ’nghalon i yn griddfan.Parlyswyd, llethwyd fi.O Arglwydd, mae ’nyheadYn amlwg iawn i ti.Mae ’nghalon yn tabyrddu,Fy nerth yn pallu i gyd,A thywyll yw fy llygaid,Heb olau yn y byd.

11-12. Mae ’nheulu a’m cymdogionA’m ffrindiau’n cadw draw.Mae’r rhai sydd am fy einioesYn gosod maglau braw,A’r rhai sydd am fy nryguYn sôn am ddinistr fydd,Ac yn parhau i fyfyrioDichellion drwy y dydd.

13-15. Ond rwyf fi fel un byddarHeb fod yn clywed dim,Fel mudan heb leferydd,Ac nid oes dadl im.Amdanat ti, O Arglwydd,Yr hir ddisgwyliais i.O Arglwydd, pwy a’m hetyb?Does neb, fy Nuw, ond ti.

16-18. Oherwydd fe ddywedais,“Llawenydd byth na foedI’r rheini sy’n ymffrostioO weled llithro o’m troed”.Yn wir, rwyf ar fin syrthio,Mae ’mhoen o’m blaen bob awr.Cyffesaf a phryderafAm fy mhechodau mawr.

19-22. Cryf ydyw fy ngelynionSy’n fy nghasáu ar gamAc yn fy ngwrthwynebuAm fy mod i’n ddi-nam.O paid â’m gadael, Arglwydd,Na chilia oddi wrthyf fi,Ond brysia i’m cynorthwyo,Fy iachawdwriaeth i.