Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 78 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 78

Gweithredoedd Duw mewn hanes

1-8. Gwrandewch fy nysgeidiaeth, fy mhobl,Damhegion anhraethol eu gwerthA draethodd ein tadau gynt wrthymAm Dduw a’i weithredoedd a’i nerth.Rhoes arnom ddyletswydd i’w traethuI’n plant dros yr oesau a fydd,Rhag iddynt hwy fod fel eu tadau’nGenhedlaeth derfysglyd, ddi-ffydd.

9-18. Gorchfygwyd gwŷr Effraim am iddyntAnghofio’r cyfamod a wnaethYr Arglwydd â’u tadau, a’u hachubPan oeddynt yn Soan yn gaeth.Fe rannodd y môr, a’u dwyn trwyddo,A’u harwain â chwmwl a thân.Fe holltodd y creigiau’n ddŵr yfed,Ond heriol a chwantus eu cân:

19-31. “Gall ddwyn dŵr o’r graig, mae’n wir,” meddent,“Ond beth am ein bara a’n cig?A all hulio bwrdd yn yr anial?”Pan glywodd yr Arglwydd, bu ddig,A glawiodd y manna, bwyd engyl,A’r soflieir fel tywod ar draeth;Ond cododd ei ddig yn eu herbyn,A lladd y grymusaf a wnaeth.

32-39. Er hyn, fe ddaliasant i bechu,Ac felly fe’u cosbodd ef hwy.Pan drawai hwy, ceisient ef eto,Gan dwyllo a rhagrithio yn fwy.Sawl gwaith y maddeuodd ef iddyntEu trosedd, sawl gwaith trugarhau,Gan gofio mai chwa o wynt oeddynt,Meidrolion diffygiol a brau?

40-48. Mor fynych y gwrthryfelasantYn erbyn yr Arglwydd eu Duw,Heb gofio mai ef a’u gwaredoddO’r Aifft, ac a’u cadwodd yn fyw.Troes Afon yr Aifft yn ffrwd waedlyd,Daeth pryfed a llyffaint yn bla;Dinistriodd eu gwinwydd â chenllysg,Daeth haint ar eu preiddiau a’u da.

49-62. Fe drawodd eu cyntafanedig,Ond arwain ei bobl i’w gwlad;Troes allan genhedloedd o’u blaenau,Ond profodd wrthryfel a brad.Digiasant ef â’u huchelfannau,A’u delwau cerfiedig i gyd.Am hyn, ymadawodd â Seilo,A’u lladd yng nghynddaredd ei lid.

63-68a. Fe ysodd y tân eu gwŷr ifainc,Fe syrthiodd offeiriaid trwy’r cledd;Ni allai eu gweddwon alaru;Ac yna, fel milwr llawn medd,Fe gododd yr Arglwydd o’i drymgwsg,A tharo’i elynion bob un.Gwrthododd lwyth Effraim, a dewisLlwyth Jwda yn bobl iddo’i hun.

68b-72. Troes o babell Joseff, a gosodAr ben Mynydd Seion ei gaer,Sydd gyfuwch â’r nefoedd, a’i seiliau’nDragywydd, fel seiliau y ddaer.Dewisodd, yn was iddo, Ddafydd,A fu’n fugail defaid di-fraw,A’i roi i fugeilio’i bobl, Israel,A’u harwain yn fedrus â’i law.