Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 103 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 103

Trugarog a graslon yw’r Arglwydd

1-5. Bendithied y cyfan sydd ynofLân enw yr Arglwydd o hyd.Na foed im anghofio’i holl ddoniau:Mae’n maddau ’nhroseddau i gyd.Ef sydd yn iacháu fy afiechyd,Ac yn fy ngwaredu o Sheol.Y mae’n fy nghoroni â chariad,Yn dwyn fy ieuenctid yn ôl.

6-9. Mae’r Arglwydd yn gwneuthur cyfiawnderI bawb sydd dan orthrwm a thrais.Fe ddysgodd ei ffyrdd gynt i Moses,A chlywodd plant Israel ei lais.Trugarog a graslon yw’r Arglwydd;Ni lidia; mae’n ffyddlon ddi-lyth.Nid yw yn ceryddu’n ddiddiweddNa meithrin ei ddicter am byth.

10-14. Ni thalodd i ni ein troseddau,Ond, fel y mae’r nef dros y byd,Mae’i gariad ef dros bawb a’i hofna.Pellhaodd ein pechod i gydMor bell oddi wrthym ag ydyw’rGorllewin o’r dwyrain; cans gŵyrMai llwch ydym ni, ac, fel rhiantWrth blentyn, tosturia yn llwyr.

15-18. Mae’n dyddiau ni megis glaswelltyn.Blodeuwn fel blodau ar ddôl;Ond pan ddaw y gwynt, fe ddiflannwn:Ni ddeuwn i’n cartref yn ôl.Ond y mae ffyddlondeb yr ArglwyddA’i iawnder am byth yn parhauI’r rhai sydd yn cadw’i gyfamodA’i ddeddfau, ac yn ufuddhau.

19-22. Mae gorsedd ein Duw yn y nefoedd,Ac ef sy’n rheoli pob peth.Bendithiwch yr Arglwydd, angylion,Sy’n gwneuthur ei air yn ddi-feth.Bendithiwch yr Arglwydd, ei luoedd,Sy’n gwneud ei ewyllys; a chwi,Ei holl greadigaeth, bendithiwchYr Arglwydd ein Duw gyda mi.