Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 92 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 92

Y Duw dyrchafedig

1-2. Da yw dy foli, Arglwydd Dduw,A chanu i’th enw, gweddus yw:Sôn am dy gariad gyda’r wawr,A’r nos am dy ffyddlondeb mawr.

3-5. Â’r delyn fwyn a’i thannau mân,Ar gordiau’r dectant, seiniwn gân.Cans gwaith dy ddwylo a’m llonnodd i;Mor ddwfn yw dy feddyliau di!

6-8. Un ynfyd yw y sawl na ŵyrY caiff y drwg eu difa’n llwyr;Dinistrir hwy, er maint eu bri,Ond dyrchafedig byth wyt ti.

9-11. Difethir dy elynion di,Ac yn eu cwymp fe’m llonnir i.Eneiniaist fi ag olew gwychA chodi ’nghorn fel corn yr ych.

12-13. Blodeua’r da fel palmwydd ir,Fel cedrwydd Lebanon, drwy’r tir.Yn nhŷ yr Arglwydd maent yn byw;Blodeuant yng nghynteddau’n Duw.

14-15. Parhant i ffrwytho hyd yn oedMewn henaint, wyrdd ac iraidd goed,I ddweud nad oes camwri yn Nuw:Ef yw fy nghraig, ac uniawn yw.