Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 27 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 27

Hyder yn Nuw

1-2. Duw yw f’achubiaeth a’m golau, rhag pwy byth yr ofnaf?Ef yw cadernid fy mywyd, rhag pwy y dychrynaf?Pan ddaw’r di-dduwFel pe i’m llyncu yn fyw,Baglant wrth ruthro amdanaf.

3-4a. Pe deuai byddin i’m herbyn, ni fyddwn yn ofnus.Pe deuai rhyfel i’m rhan, mi a fyddwn hyderus.Un peth gan DduwA geisiais i, sef cael bywByth yn ei dŷ tangnefeddus.

4b-5. Yno cawn edrych am byth ar hawddgarwch yr Arglwydd,A gofyn iddo am gyngor, cans yn nydd enbydrwyddFe’m cyfyd iAr graig o afael y lli.Cuddia fi ym mhabell ei sicrwydd.

6. Cyfyd fy mhen i uwchlaw fy ngelynion yn ebrwydd.Offrymaf finnau’n ei deml aberthau hapusrwydd.Llawen fy llefPan blygaf ger ei fron ef.Canaf, canmolaf yr Arglwydd.

7-9. Gwrando fi, Arglwydd, pan lefaf, a dyro im ateb;Canys dywedais amdanat ti, “Ceisia ei wyneb”.Fe fuost tiO Dduw’n waredwr i mi.Paid â throi i ffwrdd mewn gwylltineb.

10-12. Derbyniai Duw fi hyd yn oed pe bai fy rhieniYn cefnu arnaf. O Arglwydd, dysg di dy ffordd imi.I’r llwybr daArwain fi, canys fe wnaFy ngelyn imi gamwri.

13-14. Caf weld daioni yr Arglwydd, mi wn hyn i sicrwydd,Yn nhir y byw. Disgwyl dithau wrth Dduw a’i berffeithrwydd.Disgwyl, a byddWrol dy galon mewn ffydd.A disgwyl di wrth yr Arglwydd.