Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 22 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 22

I’r Arglwydd y perthyn brenhiniaeth

1-2. Fy Nuw, fy Nuw, pam y’m gadewaist i?Pam cadw draw oddi wrth holl eiriau ’nghri?Rwy’n gweiddi arnat ddydd a nos bob awr,Ond nid atebi fi’n fy mlinder mawr.

3-5. Ond fe’th orseddwyd di, y Sanctaidd Un,Yn foliant Israel. Ynot ti dy hunYr ymddiriedai’n tadau dan eu clwy:Achubwyd ac ni chywilyddiwyd hwy.

6-8. Pryf ydwyf fi. Nid ydwyf neb. Rwy’n wawd.Mae pawb a’m gwêl yn wfftio at fy ffawd,Gan ddweud, “Fe roes ei achos i Dduw’r nef,A chan fod Duw’n ei hoffi, achubed ef”.

9-11. Ond ti o groth fy mam a’m tynnodd i;Fe’m bwriwyd ar fy ngeni arnat ti.Paid â phellhau oddi wrthyf, cans nid oesNeb a rydd gymorth im yn nydd fy loes.

12-14a. Amdanaf mae gwŷr cryfion wedi cau,Fel teirw Basan. Llewod ŷnt mewn ffauYn rheibio a rhuo, ac y mae eu stŵrYn gwasgu’r nerth o’m corff, fel tywallt dŵr.

14b-15a. Datododd fy holl esgyrn, ac fe lwyrDoddodd fy nghalon, fel pe bai yn gwyrMae ’ngheg yn sych fel cragen ar y stryd,A glŷn fy nhafod yn fy ngenau mud.

15b-17a. Fe’m bwriaist i lwch angau. Y mae cŵnO’m cylch, dihirod brwnt yn cadw sŵn.Tyllant fy nhraed a’m dwylo â’u gwayw dur,A gallaf gyfrif f’esgyrn yn fy nghur.

17b-19. Dan rythu arnaf, rhannant yn eu mysgFy nillad. Bwriant goelbren ar fy ngwisg.Ond ti, O Arglwydd, paid â sefyll draw;O brysia, rho im gymorth nerth dy law.

20-22. Gwared fy unig fywyd rhag y cledd,Rhag cyrn y teirw, a rhag safn y bedd.Ac fe gyhoeddaf d’enw i’m brodyr i,Ac yn y gynulleidfa molaf di.

23-24. Molwch ef, chwi sy’n ofni’r Arglwydd Dduw.Blant Israel, parchwch ef; trugarog yw.Heb guddio’i wyneb, clywodd lef y sawlY sarnodd y gorthrymwr ar ei hawl.

25-26. Fe’i molaf yn y gynulleidfa gref.Cadwaf fy llw yng ngŵydd ei bobl ef.Digonir yr anghenus, a bydd bywAm byth galonnau’r rhai sy’n moli Duw.

27-28. Daw’n ôl at Dduw holl gyrrau eitha’r byd,Ymgryma’r holl genhedloedd iddo ynghyd,Cans iddo y perthyn y frenhiniaeth fawr,Ac ef sy’n llywodraethu teulu’r llawr.

29-31. Sut gall y meirw’i foli yn Sheol?Ond byddaf fi fyw iddo, a’m plant ar f’ôl.Sonnir am Dduw wrth genedlaethau i ddod.Bydd pobl nas ganwyd eto’n traethu’i glod.