Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 66 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 66

Bendigedig fyddo Duw

1-4. Rhowch wrogaeth, yr holl ddaear,I ogoniant enw Duw,A dywedwch, “Mor ofnadwyDy weithredoedd o bob rhyw.Rwyt mor nerthol, mae d’elynionYn ymgreinio ger dy fron.Moesymgrymu iti a moliD’enw a wna’r ddaear gron”.

5-7. Dewch i weld yr holl weithredoeddMawrion a wnaeth Duw erioed:Trodd y môr yn sychdir, aethantTrwy yr afon fawr ar droed.Yno y llawenychwn ynddo,Mae’i lywodraeth byth yn gref.Ofer yw i wrthryfelwyrGodi yn ei erbyn ef!

8-12. Molwch ein Duw ni, chwi bobloedd,Rhoes le inni ymhlith y byw.Ond fel coethi arian, buostYn ein profi ni, O Dduw.Rhwydaist ni, rhoist rwymau amdanom,Sathrodd carnau meirch ein ffydd.Aethom trwy y tân a’r dyfroedd,Ond fe’n dygaist ni yn rhydd.

13-16. Dof i’th deml â phoethoffrymau;Talaf f’addunedau i gyd,Rhai a wneuthum pan oedd pethau’nGyfyng arnaf am ryw hyd.Mi aberthaf basgedigionYn bêr arogldarth i ti.Clywch, chwi oll sy’n ofni’r Arglwydd,Beth a wnaeth fy Nuw i mi.

17-20. Gwaeddais arno; roedd ei foliantEf ar flaen fy nhafod i.Pe bai drwg o fewn fy nghalon,Ni wrandawsai arnaf fi.Ond rhoes sylw i lef fy ngweddi,Canys bythol ffyddlon yw.Am na throdd fy ngweddi oddi wrthoBendigedig fyddo Duw.