Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 19 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 19

Gogoniant Duw

1-2. Mae’r nef yn adrodd mawr ogoniant Duw,A thraetha’r wybren waith ei ddwylo byw.Byrlymu siarad y mae dydd wrth ddyddA nos wrth nos am ei gyfeillach gudd.

3-4a. Mud yw eu llais, ac nid oes ganddynt iaithNa geiriau. Eto, drwy’r holl ddaear faithFe â eu sain, a chlyw eithafoedd bydSŵn eu lleferydd am ein Duw o hyd.

4b-6. Daw’r haul o’i babell megis priodfab llonNeu fabolgampwr cryf yn curo’i fron.Amgylchu’r wybren y mae’i daith a’i des,Ac nid oes dim yn cuddio rhag ei wres.

7-8. Mae cyfraith berffaith Duw’n dwyn egni’n ôl;Tystiolaeth sicr Duw’n gwneud doeth o’r ffôl.Mae deddfau cywir Duw yn llawenhau;Gorchymyn Duw’n goleuo llygaid cau.

9-10. Ofn Duw sydd lân, a phery byth yn ir.Mae barnau Duw yn gyfiawn ac yn wir.Hyfrytach ŷnt nag aur neu drysor cêl,Melysach na diferion diliau mêl.

11-13a. Rhybuddiant ni; o’u cadw gwobr a fydd.Glanha fi oddi wrth fy meiau cudd.Rhag pechod hyf, a yrr dy was ar ŵyr,O cadw fi, rhag iddo ’nhrechu’n llwyr.

13b-14. Caf yna fod heb fai na phechod mawr.Boed geiriau ’ngenau wrth dy fodd yn awrA’m holl feddyliau’n gymeradwy i ti,O Arglwydd Dduw, fy nghraig a’m prynwr i.