Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salmau 111 Salmau Cân Newydd 2008 (SCN)

SALM 111

Dechrau doethineb, ofni Duw

1b-2. Diolch a wnaf i’r Arglwydd â’m holl fod;Gyda’r gynulleidfa uniawn seiniaf glod.Mawr yw ei weithredoedd, fe’u harchwilir mwyGan y rhai sy’n ymhyfrydu ynddynt hwy.

1a. Molwch yr Arglwydd. Alelwia.Molwch yr Arglwydd. Alelwia.

3-4. Llawn mawredd ac anrhydedd yw ei waith;Pery ei ddaioni i dragwyddoldeb maith.Fe wnaeth inni gofio’i ryfeddodau i gyd;Graslon a thrugarog ydyw Duw o hyd.

1a. Molwch yr Arglwydd. Alelwia.Molwch yr Arglwydd. Alelwia.

5-6. I bawb a’i hofna rhydd gynhaliaeth gref;Ac am byth fe gofia ei gyfamod ef.Profi a wnaeth ei rym pan roes i’w bobl hollDir ac etifeddiaeth y cenhedloedd oll.

1a. Molwch yr Arglwydd. Alelwia.Molwch yr Arglwydd. Alelwia.

7-8. Mae gwaith ei ddwylo’n gyfiawn a di-ail,Ac mae ei ofynion oll yn gryf eu sail;Fe’u sefydlwyd hwy’n dragwyddol yn y tir,Ac maent oll yn uniawn, y maent oll yn wir.

1a. Molwch yr Arglwydd. Alelwia.Molwch yr Arglwydd. Alelwia.

9-10. Prynodd ei bobl, a mynnu eu bod hwy’nCadw ei gyfamod sanctaidd ef byth mwy.Dechrau pob doethineb ydyw ofni Duw;Pawb sy’n ufudd iddo, un deallus yw.

1a. Molwch yr Arglwydd. Alelwia.Molwch yr Arglwydd. Alelwia.