Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Itun Zaharra

Itun Berria

Psalmoac 65 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Azqueneraino, birphizteco psalmoaren cantica.       Oi lurra, alde orotaric bozcariozco oihuac igor çatzic Jaincoari:

2. Psalmotan canta çaçue haren icena: haren laudorioei ospe emoçuete.

3. Jaincoari erroçue: Ceinen lazgarri diren çure eguinçac, Jauna! çure indar gaitzaren aitzinean, uko eguinen dute çure etsaiec.

4. Adora beçaitza lur guciac, canta betza çure laudorioac, psalmotan canta beça çure icena.

5. Çatozte eta ikus çatzue Jaincoaren eguinçac. Ikaragarri da guiçasemeen gaineco asmuetan.

6. Leihorretara harec bihurtu du itsasoa: oinez iragan dira hibaiaren erditic: han boztu gure Jauna baithan.

7. Hura bere indarraz erreguinatzen da bethi gucian: haren beguiac jendaien gainean daude: bihurriarena eguiten dutenac ez beitez hant beren baithan.

8. Jendaiac, benedica çaçue gure Jaincoa, eta orotan ençunaraz çatzue haren laudorioac.

9. Harec beguiratu du ene arima biciric, eta ene oinac ez ditu kordocatzerat utzi.

10. Ecen, oi Jaincoa, frogatu gaituçu: suaz frogatu gaituçu, cilharra frogatzen den beçala.

11. Artean sarraraci gaituçu, gure gainera ekarri ditutzu hesturac,

12. Gure gainean eçarri ditutzu guiçon gogorrac.       Sutic eta uretic iragan gare, eta frescalekura erakarri gaituçu.

13. Çure etchera sarthuco naiz holocausten escaincera; bihurtuco darozquitzut

14. Ene ezpainec aguindu botuac;       Ecen ene ahoa minçatu da ene hesturaco orduan.

15. Holocausta goriac escainico darozquitzut, aharien usain onarequin; escainico darozquitzut idiac akerrequin.

16. Çatozte, ençun çaçue, Jaincoaren beldur çareten guciec; erranen ditut nolaco onguiac eguin diozcan ene arimari.

17. Ene ahoz oihu eguin diot eta ene mihiz goretsi dut.

18. Ikusi banu gaixtaqueria ene bihotzean, Jaunac ez ninduen ençunen.

19. Hargatic ençun nau Jaincoac, eta atzarri da ene othoitzari.

20. Benedicatua Jaincoa, bere ganic ene othoitza eta ene ganic bere urricalmendua aldaratu ez dituena.