Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Itun Zaharra

Itun Berria

Psalmoac 25 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Azqueneraino, Dabiden psalmoa.       Juia neçaçu, Jauna, ceren hobenetic garbi ibili bainaiz; Jaunaren baithan dut ene iguriquitza, ez naiz iraunguiduran erorico.

2. Froga neçaçu, Jauna, hazta neçaçu; suaz ikar çatzu ene bihotza eta ene barnea;

3. Ecen ene beguien aitzinean iduqui içan dut çure urricalmendua, eta çure eguian laket içan dut.

4. Ez naiz guiçon erguelen bilkuetan jarri, eta tzarqueria eguiten dutenetara ez naiz sarthuco.

5. Higüindu dut malçurren baldarna, eta ez naiz gaixtaguinequin jarrico.

6. Prestuen artean garbituco ditut ene escuac, eta çure aldarea inguratuco dut, Jauna,

7. Aditzea gatic çure laudorioac cantatzen, eta neronec errateco çure sendagaila guciac.

8. Jauna, maithatu ditut çure temploco berreguindura eta çure ospearen egon-lekua.

9. Jaincoa, ez beçaçu gal ene arima gaixtaguinequin, ez-eta ene bicia guiçon odolcoiequin,

10. Ceinen escuetan baitira tzarqueriac; hequien escuina bethea da hartu dituzten emaitzez.

11. Ni aldiz, ene hobengabetasunean ibili naiz; libra neçaçu, eta urrical çaquizquit.

12. Ene oina bide çucenean egotu da: prestuen baldarnan benedicaturen çaitut.