Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Itun Zaharra

Itun Berria

Psalmoac 91 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Canticaco psalmoa larumbat-eguneco.

2. Goço da Jaunari aithor ematea, eta çure icenari psalmoen cantatzea, oi Guciz-Gora,

3. Çure urricalmendua goicetic eçagutaraciz, eta gabaz çure eguia,

4. Hamar çurdetaco maniurran, cantiquequin guitarraren gainean;

5. Ceren goço eman baitarotaçu, Jauna, çure eguinduran; eta bozcariatuco naiz çure escuetaco lanetan.

6. Ceinen handi diren, Jauna, çure eguinçac! Guciz dira barrenac çure gogocundeac.

7. Erhoac ez ditu eçagutzen, ez-eta çoroac ardiesten.

8. Belharra beçala atheratuco direnean bekatoreac, eta tzarqueria-eguile guciac aguertuco direnean,       Menderen mendetaco galduco dira;

9. Çu ordean, Jauna, bethi gucian içanen çare Guciz-Gora.

10. Ecen huna çure etsaiac, Jauna, huna non galduco diren çure etsaiac, eta barraiatuac içanen diren tzarqueria-eguile guciac.

11. Eta ene adarra goratua içanen da licornarena beçala, eta urricalpen nasaian içanen da ene çaharcea.

12. Eta ene beguiac beguiratu diote ene etsaiei, eta ene beharriac adituco du ene contra jaiquitzen diren gaixtaguinen gaineco erabaquia.

13. Prestua palma beçala loratuco da; berhatuco da Libango cedroa beçala.

14. Jaunaren etchean landatuac loratuco dira gure Jaincoaren etcheco lorioetan.

15. Çaharce on batean berhatuco dira oraino; eta onez betheac içanen dira,

16. Goraqui eçagutaraz deçaten,       Gure Jainco Jauna çucena dela, eta tzarqueriaric haren baithan ez dela.