Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Itun Zaharra

Itun Berria

Psalmoac 23 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Astearen lehembicico eguneco, Dabiden psalmoa.       Jaunarenac dira lurra, eta hartan direnac oro; lurraren ingurua, eta hartan egoten diren guciac;

2. Ceren harec baitu itsasoen gainean asentatu, eta ibaien gainean xuxendu.

3. Nor içanen da Jaunaren mendira, edo nor egonen ahal da haren leku sainduan?

4. Escuac hobengabe eta bihotza xahu dituena, bere arima alferretan içan ez duena, eta bere lagunari cimarkurequin cin eguin ez dioena.

5. Hainac ardietsiren du Jauna ganic benedicionea eta Jainco bere salbatzailea ganic urricalpena.

6. Hura da Jaincoa bilhatzen dutenen guiçaldia, Jacoben Jaincoaren beguithartea bilhatzen dutenena.

7. Çabal çatzue çuen atheac, oi buruçaguiac; çabal çaitezte, oi athe bethierecoac; eta sarthuren da erregue ospezcoa.

8. Cein da ospezco erregue hori? Jaun hazcar eta ahalduna, Jaun guduetan ahalduna.

9. Çabal çatzue çuen atheac, oi buruçaguiac; çabal çaitezte, oi athe bethierecoac; eta sarthuren da erregue ospezcoa,

10. Cein da ospezco erregue hori? Armadetaco Jauna da ospezco erregue.