Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Itun Zaharra

Itun Berria

Psalmoac 145 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Lauda Jauna, Agjeo eta Çacariarena.

2. Ene arima, lauda çaçu Jauna; ene bician laudatuco dut Jauna; psalmoac cantatuco diotzat ene Jaincoari içanen naiceno.       Ez beçaçue çuen sinhestea eman aitzindarietan,

3. Ez-eta guiçasemeetan, ceinetan ez baita salbamendua.

4. Goanen çaiote bicia eta bihurtuco dira beren lurrera; egun hartan sunsituren dira hequien gogorapen guciac.

5. Dohatsu haina ceinaren lagunçaile baita Jacoben Jaincoa! Bere iguriquitza duduca bere Jainco Jauna baithan,

6. Ceinac eguin baititu cerua, lurra, itsasoa eta hequietan direnac oro.

7. Harec beguiratzen du bethi cintasuna; çucena bihurcen diote makurra jasaiten dutenei; jatecoa ematen diote gosez daudenei.       Jaunac libratzen ditu burdinetan direnac;

8. Jaunac arguitzen ditu itsuac.       Jaunac xutitzen ditu eroriac; Jaunac maithatzen ditu prestuac.

9. Jaunac çaincen ditu arrotzac; lagunduco ditu umeçurça eta alharguna, eta xahutuco bekatoreen bideac.

10. Jauna erreguinatuco da mendeetan; çure Jainco içanen da, oi Sion, guiçaldi orotan.